Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Radovi na Aglomeraciji Vinkovci i dalje se odvijaju, ali su moguća odstupanja od plana

“Do sada su se radovi u okviru projekta aglomeracije odvijali u skladu sa zacrtanim aktivnostima, a počeli su i intenzivniji radovi u samim Vinkovcima što su naši sugrađani vjerujem i primjetili budući da su se radovi odvijali u vrlo prometnoj Lapovačkoj ulici u kojoj je zbog toga i otežano prometovanje. Radovi se i dalje odvijaju, međutim zbog situacije s koronavirusom moguća su odstupanja od plana izvođenja radova”, kaže Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK). Dodaje da se VVK ovih dana kod svih investicija koje provodi, pa tako i kod aglomeracije, susreće s nedostatkom zamjenskog materijala poput šljunka i pijeska. “Zato smo tražili od Vlade RH i Hrvatskih voda da se nađe neko rješenje, makar i privremena eksploatacija na našem području, a sve kako ne bi došlo do ozbiljnih zastoja na investicijama i otpuštanja ljudi u građevinskom sektoru”, kaže Rimac.

“Izvođači radova vrlo se odgovorno ponašaju prema svom poslu i poduzimaju sve mjere kako bi se zaštitilo zdravlje njihovih radnika i radovi koliko-toliko neometano izvodili”, kaže Dalibor Pavić, voditelj projekta i ističe da će se i nadalje pratiti preporuke nadležnih službi te će se tome i prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljan je dosadašnjom dinamikom izvođenja radova i do sada postignutim rezultatima i provedenim kontrolama što ovaj projekt čini jednim od najuspješnijih projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje, izvode lokalne tvrtke Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad, a vrijednost mu je 356 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 32 mjeseca, a projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija mreže javne odvodnje, te nadogradnja vinkovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na treći stupanj pročišćavanja i stavljanje u puni pogon UPOV-a u Otoku, Cerni i Ivankovu. Do sada je isporučen i veći dio vrijedne opreme za održavanje sustava javne odvodnje, a koji se sastoji od radnih i specijalnih vozila, opreme za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i ostale opreme za održavanje sustava, GIS sustava s implementacijom i edukacijom djelatnika, te transportnih vozila. Vrijednost opreme je više od 10 milijuna kuna bez PDV-a.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ sa 70,77 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije. Sa po 11,69 posto sufinanciraju ga Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a s 5,85 posto jedinice lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode (gradovi Vinkovci i Otok te općine Ivankovo, Andrijaševci, Privlaka i Cerna). Više informacija o projektu može se naći na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr

Skip to content