Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Cijene vodnih usluga

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje te odlukama o naknadama za razvoj, Zakonom o vodama, Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Zakonom o PDV-u.

Od 4. rujna 2022. godine Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. u obvezi je iskazivati cijene i u kunama i u eurima što je prikazano u tablici struktura cijena vodnih usluga od 1. rujna 2022. godine koju možete vidjeti u nastavku stranice.

Odluke o cijeni vodnih usluga

Odluke kojima se utvrđuje cijena vodnih usluga – vodoopskrbe, skupljanja otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje (odvodnja) i pročišćavanje otpadnih voda javnog isporučitelja vodnih usluga VVK d.o.o. Vinkovci možete vidjeti u nastavku stranice.

NAPOMENA

Što plaćamo u računu za vodu?

  • Cijenu vode
  • Cijenu odvodnje
  • Cijenu pročišćavanja otpadnih voda
  • Fiksni dio vodne usluge
  • Naknade
  • PDV

Cijena vode:
– Varijabilni dio cijene vode (kn/m3) – po potrošnji

Cijena odvodnje:
– Varijabilni dio cijene skupljanja otpadnih voda (kn/m³ potrošene vode)

Cijena pročišćavanja otpadnih voda:
– Varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda (kn/m³ potrošene vode)

Naknade:
– Naknada za zaštitu voda-prihod Hrvatskih voda
– Naknada za korištenje voda-prihoda Hrvatskih voda
– Naknada za razvoj-prihod jedinica lokalne samouprave

PDV se obračunava na:
– Cijenu vode
– Cijenu odvodnje
– Cijenu pročišćavanja otpadnih voda
– Fiksni dio vodne usluge

Visina cijene vode različita je za pojedine kategorije potrošača, a iznose možete pogledati u priloženoj tablici Struktura cijene vodnih usluga.

Skip to content