Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Izjava o pristupačnosti

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.vvk.hr

Izjava je zadnji put preispitana 26. listopada 2021. godine.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice nisu u potpunosti u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribute
  • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis
  • nema funkcija opisa slike prednost pred opisom njenog sadržaja
  • poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
  • nije moguće procijeniti je li veličina ikona zadovoljavajuća
  • datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

• automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
• samoprocjena

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko na internetskim stranicama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem službenice za informiranje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. izravno putem e-mail adrese info@vvk.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i prezime te e-mail adresu
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti

ili pisanim putem na adresu:

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Dragutina Žanića-Karle 47a

32100 Vinkovci

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će na Vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na Vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na Vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Skip to content