Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Etički kodeks

Svrha ovog dokumenta je određivanje i promoviranje temeljnih moralnih vrijednosti u poslovnim odnosima unutar Društva i prema okruženju. Pod okruženjem se podrazumijevaju potrošači i korisnici usluga, poslovnim partneri, institucije i vlasnici Društva.

Nadalje, ovaj dokument postavlja opća pravila ponašanja koja se često podrazumijevaju ali se različito tumače čime stvaramo preduvjete za trajni razvoj organizacijske kulture, svijesti i zdravih odnosa.

Od neprocjenjive je važnosti da ovaj Etički kodeks bude osnovom svakodnevnog postupanja i da s njegovim usvajanjem započne afirmacija najviših moralnih principa u međusobnim odnosima i u ukupnom poslovanju Društva.

Etički kodeks

Poštivanje načela ovog Etičkog kodeksa predstavlja opću radnu obvezu sukladno odredbama Pravilnika o radu i Zakona o radu. U svrhu praćenja provedbe i primjene odredbi Etičkog kodeksa u Društvu, posebnom odlukom Direktora društva osniva se Povjerenstvo za praćenje Etičkog kodeksa.

Predsjednikom Etičkog povjerenstva Društva imenuje se djelatnik Ivan Konečni, dipl.iur., kontakt telefon 032/638878, e-mail adresa pravo@vvk.hr.

  • Pritužbe se mogu podnijeti pisanim putem, putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Dragutina Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci, te putem elektroničke pošte na e-mail Povjerenika.

Skinite privitke
Skinite dokument Etički kodeks u PDF formatu

Nova mogućnost

Dostava računa e-mailom - USKORO

Zbog bržeg i ekonomičnijeg dostavljanja računa uskoro ćemo otvoriti mogućnost da iste dostavljamo putem e-maila. 

Sva prava zadržana © 2016-2021 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Skip to content