Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Ured Uprave
Direktor Mario Komšić, dipl.oec.
uprava@vvk.hr
032/306-151
Zamjenik direktora Ivica Čutura, dipl.ing., univ.spec.admin.publ.
ivica.cutura@vvk.hr
032/306-151
Voditeljica Ureda uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur.
marija.kloss@vvk.hr
-
Stručna suradnica za javnu nabavu Danijela Plivelić, bacc.oec.
danijela.markic@vvk.hr
-
Stručna suradnica za odnose s javnošću Ksenija Subotić, bacc.admin.publ.
vvk@vvk.hr
032/638-860
Tajnica Uprave Inga Kujundžija
uprava@vvk.hr
032/306-151
Tehnički sektor
Rukovoditelj Tehničkog sektora - nije imenovan
-
-
Voditelj Tehničkog ureda Filip Čolaković, mag.ing.aedif.
filip.colakovic@vvk.hr
-
Voditelj Službe nadzorno-upravljačkog centra Valentin Žderić, dipl.ing.stroj.
valentin.zderic@vvk.hr
-
Voditelj Službe održavanja VIK mreže Miroslav Karlo Mihaljević, bacc.ing.techn.
miroslav.mihaljevic@vvk.hr
-
Voditelj Službe održavanja pogona VIO Darko Štiler, mag.ing.mech.
darko.stiler@vvk.hr
-
Voditelj Službe općeg održavanja Josip Lučić, mag.admin.publ.
josip.lucic@vvk.hr
-
Voditelj Odjela NU i GI sustava Dejan Dudaš, ing.stroj.
dejan.dudas@vvk.hr
-
Voditelj Odjela mjerenja i kontrole gubitaka Danijel Mustafić, ing.rac.
danijel.mustafic@vvk.hr
-
Voditelj Odjela održavanja VMP - sustav Vinkovci Ivan Potiha
ivan.potiha@vvk.hr
-
Voditelj Odjela održavanja VMP - regionalni i lokalni sustavi Željko Žgela
zeljko.zgela@vvk.hr
-
Voditelj Odjela KM i priključaka Ivan Živaljić
ivan.zivaljic@vvk.hr
-
Voditelj Odjela održavanja vodosprema i CSV Stjepan Špoljarec, ing.el.
stjepan.spoljarec@vvk.hr
-
Voditelj Odjela održavanja UPOV-a i CSO Ivan Balind, ing.el.
ivan.balind@vvk.hr
-
Voditelj Odjela održavanja voznog parka i alatnice Josip Capan, ing. polj.
josip.capan@vvk.hr
-
Voditelj Odjela građevinskog održavanja Stjepan Marjanović
stjepan.marjanovic@vvk.hr
-
Sektor javne vodoopskrbe i odvodnje
Rukovoditeljica Sektora javne vodoopskrbe i odvodnje dr.sc. Jasna Kopić, dipl.ing.geol.
jasna.kopic@vvk.hr
032/638-886
Voditeljica Službe prodaje, naplate i kontrole mr.sc. Jadranka Ban
jadranka.ban@vvk.hr
-
Voditelj Odjela prodaje i naplate - nije imenovan
032/638-864
Voditelj Odjela prisilne naplate i kontrole Zlatko Kvesić, bacc.admin.publ.
zlatko.kvesic@vvk.hr
032/638-873
Voditelj Odjela tehnološkog procesa pitke vode Jozo Gavrić, dipl.ing.
jozo.gavric@vvk.hr
032/354-667
Voditeljica laboratorija pitke vode Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.
blazenka.jureta@vvk.hr
-
Voditeljica Odjela tehnologije otpadnih voda Zorica Kuveždić, univ.spec.oecol.
zorica.kuvezdic@vvk.hr
032/364-873
Voditeljica laboratorija otpadnih voda dr.sc. Sandra Radojević Lacković
sandra.lackovic@vvk.hr
-
Voditelj Odjela zaštite na radu i zaštite od požara Ivica Šokčević, mag.ing.sec.
ivica.sokcevic@vvk.hr
-
Voditeljica Odjela zaštite okoliša dr.sc. Jasna Kos
jasnakos@vvk.hr
032/638-846
Sektor investicija i razvoja
Rukovoditelj Sektora investicija i razvoja Dalibor Pavić, mag.ing.
dalibor.pavic@vvk.hr
-
Voditelj Službe tehničke pripreme i razvoja Luka Kosmat, mag.ing.aedif.
luka.kosmat@vvk.hr
032/638-863
Voditelj Službe provedbe investicija Dejan Držaić, inž.str.
dejan.drzaic@vvk.hr
032/638-884
Voditelj Odjela tehničke pripreme Filip Mijatović, mag.ing.aedif.
filip.mijatovic@vvk.hr
032/638-881
Voditeljica Odjela tehničke regulative Emilija Radman, inž. građ.
emilija.radman@vvk.hr
032/638-871
Voditeljica Odjela financijsko-ekonomske provedbe investicija Anita Glavaš, mag.oec.
anita.glavas@vvk.hr
032/638-887
Voditeljica Odjela knjigovodstvene provedbe investicija Zrinka Matijević, dipl.oec.
zrinka.matijevic@vvk.hr
032/638-887
Ekonomski sektor
Rukovoditelj Ekonomskog sektora Igor Smole, dipl.oec.
igor.smole@vvk.hr
-
Voditelj Službe komercijalnih poslova - nije imenovan
-
-
Voditeljica Odjela računovodstva Mara Maljković, oec.
mara.maljkovic@vvk.hr
032/306-146
Voditelj Odjela financija i kontrolinga - nije imenovan
-
032/638-872
Voditeljica Odjela ljudskih resursa Ana Ivezić, dipl.iur.
ana.ivezic@vvk.hr
-
Voditelj Odjela pravnih i općih poslova Ivan Konečni, dipl.iur.
ivan.konecni@vvk.hr
032/638-879
Voditelj Odjela nabave Zdravko Bartolović, oec.
zdravko.bartolovic@vvk.hr
-
Skip to content