Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. započeo s provedbom projekta „Digitalna transformacija upravljanja imovinom“: Cilj je unaprijediti postojeće sustave unutar tvrtke uz bolje upravljanje imovinom

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) prošlog tjedna održan je radni sastanak vezan uz pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Digitalna transformacija upravljanja imovinom“. Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a riječ je o bespovratnim sredstvima koja se stavljaju na raspolaganje prihvatljivim prijaviteljima i koriste za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. VVK-u je za ovaj projekt odobreno 258.274,44 eura bespovratnih sredstva što je ujedno i najviši mogući udio sufinanciranja u visini od 90%.

Ugovor za ovaj projekt potpisan je krajem siječnja sa zajednicom ponuditelja GDi d.o.o. i KPMG Croatia d.o.o., a oni će za VVK pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za projekte u području digitalne transformacije. Rok za izradu dokumentacije je do kraja siječnja 2025. godine.

Po završetku izrade dokumentacije VVK će dobiti Studiju izvodivosti i analizu troškova i koristi, tehničke specifikacije i tehnička rješenja i kompletnu dokumentaciju o nabavi. Tehničke specifikacije i tehnička rješenja odnosit će se na sustave upravljanja imovinom, operacijama i prostornim podacima, nadzorno-upravljački sustav, podršku za terenski rad i održavanje, jedinstvenu pristupnu točku i integraciju s okolnim sustavima.

Cilj je unaprijediti postojeće sustave unutar tvrtke kao i cjelokupno poslovanje uz bolje upravljanje imovinom. Uz već postojeće daljinsko upravljanje uređajima koje VVK ima, cilj je snimiti postojeće stanje te digitalizirati upravljanje mjerno-regulacijskim okvirima, vodozahvatima, mjernim mjestima i crpnim stanicama vodoopskrbe i odvodnje kojih je unazad nekoliko godina povećan broj na distribucijskom području VVK zbog provođenja projekata „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ i „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava grada Vinkovaca“. Uz digitalizaciju poslovanja, upravljanja imovinom i procesima ovaj projekt treba dati i objedinjeno tehničko rješenje funkcioniranja nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje te potrebnu opremu i programske pakete za ostvarivanje traženih funkcija NUS-a. Pritom se moraju obuhvatiti svi postojeći i planirani objekti u nadležnosti VVK i omogućiti uklapanje u sustav budućih vodnih građevina (zdenci, crpne stanice vodoopskrbe i odvodnje, vodospreme, potrošačka mjerna mjesta, DMA zone, UPOV-i…). Nakon analize sustava bit će vidljivo koje procese unutar sustava VVK želi zadržati, a koje promijeniti i unaprijediti odnosno kako ih integrirati u jedan sustav.

Treba reći i da je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. uz Vodovod Slavonski Brod jedini koji ima ovakvu dimenziju projekta gdje je kroz digitalizaciju poslovanja u obzir uzet i dio koji se odnosi na upravljanje imovinom.

Skip to content