Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

HACCP sustav

Tijekom 2010. godine u našoj organizaciji uspješno je implementiran i u primjeni je HACCP sustav upravljanja.

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenja i transporta hrane (vode), odnosno preventivan i sistematičan sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane (zasnovan na primjenu ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog procesa).

Prednosti primjene HACCP sustava očituju se u sljedećem:

 • primjenjiv je na cijeli proizvodni lanac
 • eliminira ograničenja tradicionalnog pristupa kontroli zdravstvene ispravnosti hrane
 • analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu pojaviti (fizičke, kemijske, biološke)
 • omogućava poduzimanje korektivnih mjera tijekom odvijanja procesa
 • omogućava lako nadgledanje kontrolnih parametara
 • smanjuje troškove
 • definira odgovornost uključenih zaposlenika
 • omogućava uvođenje promjene (tijekom revizije sustava)
 • kompatibilan je s ostalim sustavima kvalitete (ISO)

Kao najvažniji preduvjet primjene HACCP sustava potrebno je osigurati minimum tehničkih, higijensko-sanitarnih i organizacijskih uvjeta za nabavu, skladištenje sirovine, proizvodnju, skladištenje gotovog proizvoda i prema potrebi transport. U nastavku su raspisani svi uvjeti koji obuhvaćaju niz postulata:

1. Dobre proizvođačke prakse

 • adekvatnost prostora, opreme i uređaja
 • izrada plana održavanja opreme i uređaja te plana kalibracije mjerne opreme
 • postojanje potrebnih radnih uputa
 • izbjegavanje križane kontaminacije
 • izrada plana osoblja i provjere efikasnosti
 • omogućavanje sljedivosti proizvoda
 • označavanje proizvoda
 • odlaganje otpada
 • organizacija potrebnih zapisa

2. Dobre higijenske prakse

 • izrada plana pranja i dezinfekcije prostora, opreme i uređaja te pribora i opreme za provedbu plana
 • izrada radnih uputa za pranje i dezinfekciju
 • primjena standardnih sanitacijskih postupaka
 • provedba mjera dezinsekcije i deratizacije
 • izrada plana obuke osoblja i provjere efikasnosti
 • potrebne zapise
Skip to content