Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Javna nabava

Izjave o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

OPG Mario Komšić, Vinkovci, Kralja Tvrtka Kotromanića 49, OIB: 07510885022

MERAJA d.o.o. za građenje i usluge, Vinkovci, Andrije Štampara 17, OIB: 26620529559

KRON, obrt za računovodstvo i savjetovanje, Vinkovci, Andrije Štampara 17, MBO: 97483028

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno  savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciji o nabavi i registru ugovora javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Skip to content