Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona. Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona, temeljem čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija, u smislu čl. 5. st. 3. Zakona, je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti, temeljem čl. 19. st. 2. Zakona, ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno čl. 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Temeljem čl. 27. st. 1. Zakona svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., temeljem čl. 29. st. 2. točka 2. Zakona, nije dužan postupati po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija. 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. st. 1. Zakona. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se pri dnu ove stranice.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci

  • Zahtjev se može predati i osobno putem urudžbenog zapisnika ili putem elektroničke pošte info@vvk.hr
  • Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
  • Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 8:00 – 14:00 h.
  • Službenica za informiranje: Ksenija Subotić, bacc.admin.publ., 032/638-860
  • Zamjenica službenice za informiranje: Marija Kloss, dipl.iur., marija.kloss@vvk.hr

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva (čl. 20. st. 1. Zakona).

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. može ograničiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

 

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22i

 

Skip to content