Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

KAKO MOGU PROMIJENITI BROJ ČLANOVA U DOMAĆINSTVU?

U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave ili odjave), zahtjev mora podnijeti predstavnik suvlasnika.

Ako stambena zgrada nema svog predstavnika evidentiranog u VVK, broj osoba kod pojedinog korisnika utvrđuje se potpisom više od 50 posto korisnika na glavnom vodomjeru.

U zgradama s ugrađenim internim vodomjerima promjene broja članova dostavljaju se ovlašteniku za raspodjelu i javnom isporučitelju vodnih usluga.


Zahtjevi se dostavljaju do 25. u mjesecu za tekući mjesec:

Skip to content