Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Otoku, Ivankovu i Cerni

Projekt Unutarnje vode koncept je predstavljen u okviru programa suradnje Svjetske banke i Republike Hrvatske. Ciljevi ovog Projekta usklađeni su sa Strategijom upravljanja vodama te uključuju poboljšanje uvjeta vodoopskrbe, odvodnje i zaštite od poplava u slivovima rijeka Save, Drave i Dunava u Republici Hrvatskoj.

U sklopu projekta Unutarnje vode, podprojekta Regionalni sustav odvodnje Istočne Slavonije, pristupilo se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Otoku i općinama Ivankovo i Cerna. Predložene investicije doprinijet će poboljšanju standarda pružanja usluga u navedenom gradu i općinama i pomoći Hrvatskoj u ispunjenju vodnih direktiva Europske Unije i jačanju institucija odgovornih za upravljanje vodama, te će donijeti ekološke koristi kroz, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Hrvatske vode kao komisionar, Vinkovački vodovod i kanalizacija kao investitor te grad Otok i općine Cerna i Ivankovo kao krajnji korisnici potpisali su 20. listopada 2010.g. ugovor o izgradnji navedenih objekata. Vrijednost ugovorenih radova je 10.000.000,00 Eura. Istim je definirano da će gradnja uređaja biti financirana zajmom Svjetske banke od čega će 2.940.000,00 Eura činiti zajam, a ostatak iznosa darovnica Međunarodne banke za obnovu i razvitak. Otplatu zajma vršiti će korisnici u navedenim gradu/općinama kroz naknade za razvoj putem računa za vodu.

Međunarodnim natječajem za izvoditelja radova odabrana je tvrtka Ginzler Stahl Anlagebau GmbH iz Austrije. Ugovor s izvođačem potpisan je 8. studenog 2010.g u kojem je definirano da bi predviđeno trajanje izvođena navedenih uređaja iznosilo 18 mjeseci. Radovi su se izvodili fazno. U prvoj fazi se vršilo iskopavanja prostora za bioreakcijske bazene i precrpne stanice. Nakon čega su uslijedili betonski i armiranobetonski radovi na bazenima te zidarski radovi na popratnim objektima.

 Monterski i elektroinstalaterski radovi na opremi su bili u slijedećoj fazi.

Posljednja fazu radova činili su uređenje prostorija i vanjskog okoliša. Radovi su se odvijali predviđenom dinamikom i završena su sva tri uređaja u predviđenom roku. Nakon provedbe projekata aglomeracija i povećanja broja priključaka očekuje se puštanje u rad uređaja u Ivankovu i Cerni.

 Izgrađeni uređaji služiti će za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koju proizvede oko 20 tisuća stanovnika na tom području. Cilj projekta je unaprjeđenje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se dostigao vodno-komunalni standard zemalja Europske unije. Ujedno će rezultirati i velikim iskorakom u zaštiti prirode i okoliša.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nuštru dovršen je 2006. godine. Planirani kapacitet uređaja je 6.000 ES i obuhvaća mehaničku i biološku obradu otpadne vode prije upuštanja u recipijent: rijeku Vuku. Prva faza izgradnje uređaja kapacitirana je na 4.000 ES i obuhvaća mehaničku obradu ukupne otpadne vode te dio biološke obrade (izvedba biološke lagune bez aeracije).

Zaštita voda traži sredstva, ali nas nagrađuje pitkom vodom.

Skip to content