Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda “Jošine”

Na kraju kanalizacijskog sustava, na lokaciji Jošine u jugoistočnom dijelu grada, izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom ovog uređaja grad Vinkovci uvrstio se u urbane sredine, koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša.


Pročistač je izgrađen za opterećenje od 43.000 ekvivalentnih stanovnika, što je 67% od ukupno predviđenog kapaciteta od 64.000 ekvivalentnih stanovnika. Druga faza uređaja, na puni kapacitet, gradit će se u skladu s porastom opterećenja. Projektirani hidraulički dotok na uređaj iznosi:

 • maks. 700 m3/h, odnosno 9.000 m3/dan u sušnom perid
 • maks. 1.300 m3/h u kišnom periodu

sve uz zadane parametre na ispustu:

 • BPK – 5 (biološ. potroš. kisika) maks. 25 mg/l
 • KPK (kemijska potroš. kisika) maks. 125 mg/l.

Uređaj se sastoji od sljedećih objekata:

 • Retencijski bazen
 • Options to choose list design
 • Otvoreni ulazni Venturi kanal
 • Objekt rešetki
 • Pjeskolov / mastolov
 • Kontaktni bazen
 • Dva aeracijska bazena s uređajem puhala
 • Sekundarni taložnici
 • Uguščivać mulja
 • Crpna stanica mulja
 • Otvoreni ulazni Venturi kanal
 • Objekt dehidracije mulja s odlagalištem mulja
 • Objekt kontrolne zgrade s laboratorijem
Nova mogućnost

Dostava računa e-mailom - USKORO

Zbog bržeg i ekonomičnijeg dostavljanja računa uskoro ćemo otvoriti mogućnost da iste dostavljamo putem e-maila. 

Sva prava zadržana © 2016-2021 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Skip to content