Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Novinari u obilasku uređaja za pročišćavanje otpadnih voda “Jošine”

U susret Danu planeta Zemlje, 22. travnja, za predstavnike medijskih kuća Vukovarsko-srijemske županije 19. travnja upriličen je obilazak uređaja za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV) “Jošine”.

Na taj način htjelo se javnosti ukazati na važnosti činjenice da Vinkovci imaju moderan uređaj koji ima veliku ulogu u zaštiti okoliša i zdavlja stanovnika Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. S radom uređaja upoznao ih je rukovoditelj UPOV-a “Jošine” Darko Štiler, dipl.ing.stroj. i njegov suradnik Ivan Balind.

Uređaj “Jošine” s radom je započeo 2004. godine kao uređaj za mehaničko i biološko pročišćavanje otpadnih voda. Projektiran je za opterećenje od 43.000 ekvivalent stanovnika (ES), s mogućnošću proširenja do 64.000 ES. O značenju samog uređaja nije potrebno puno govoriti budući da se prije njegove izgradnje sva otpadna voda ulijevala u Bosut, a da se sada u Bosut ulijeva samo čista, pročišćena voda. S uređaja “Jošine” upravlja se i radom uređaja u Otoku, Ivankovu i Cerni. Uz njih, u nadležnosti Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) je i uređaj u Nuštru. Taj je uređaj mehanički s lagunom, dok su uređaji u Otoku, Ivankovu i Cerni mehaničko-biološki s tzv. C-tech tehnologijom i sa stanicom za prihvat septičkih jama. U ova tri uređaja obavlja se mehanička obrada vode dok je biološko pročišćavanje moguće tek kada bude dostignuta 60-postotna priključenost stanovništva na mrežu. Izgrađeni uređaji važni su za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koju proizvedu stanovnici na tom području. Cilj je unaprjeđenje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda kako bi se dostigao vodno-komunalni standard zemalja Europske unije. Ujedno će rezultirati i velikim iskorakom u zaštiti prirode i okoliša. Na uređaj “Jošine” su spojene i sve precrpne stanice u Vinkovcima i okolnim mjestima koja imaju kanalizacijske precrpne stanice, a to su Nuštar, Cerić, Otok, Ivankovo i Cerna tako da se 24-satno dežurstvo osim na uređaje odnosi i na nadzor nad svim crpnim stanicama otpadne vode u Vinkovcima i ostalim mjestima. U sklopu projekta Aglomercija Vinkovci uređaj “Jošine” bit će podignut na III. stupanj pročišćavanja. To znači da će uz sadašnje mehaničko i biološko pročišćavanje vinkovački uređaj uklanjati i dušik i fosfor iz otpadne vode čime će se stupanj zaštite okoliša u gradu dići na još višu razinu odnosno Vinkovci će se naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša.

Uređaj “Jošine” jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji koristi mulj kao poboljšivač tla. Godišnje se preradi 2000-2500 kubika dehidriranog (ispresanog) mulja. Mulj koji nastaje koristi se isključivo za poljoprivredu jer se tretira kao poboljšivač tla odnosno ima funkciju gnojidbe tla, a pozitivno je i što je hidroskopan odnosno drži vlagu. U 13 godina rada uređaja sve analize od teških metala, fosfora i dušika bile ispod dozvoljenih koncentracija. Zbog obrade mulja na uređaju je u proljeće 2013. godine izgrađena nadstrešnica kako mulj ne bi kisnuo. Naime, mulj koji se dehidrira ima suhu tvar oko 21 do 23 posto koju je potrebno očuvati kako se uslijed oborinskih voda ne bi smanjila i kako bi mulj mogao imati potrebnu gustoću da se može prevoziti na poljoprivredno zemljište.

Na uređaju “Jošine” krajem 2015. godine postavljeni su solarni fotopaneli koji u velikoj mjeri smanjuju potrošnju električne energije, pogotovo u proljetnom i ljetnom razdoblju što donosi veliku uštedu na potrošnji i na angažiranoj snazi.

Vidljivo je da vinkovački uređaj ima vrlo veliki značaj za vode Bosuta i ostalih recipijenata, pogotovo ako se zna da je naš Bosut rijeka stajaćica. Svih ovih godina ukupan učinak pročišćavanja bio je 97, 98 posto što dovoljno govori o pozitivnom učinku UPOV-a “Jošine” na rijeku u koju nakon izgradnje uređaja i njegovog puštanja u rad više ne dolazi otpad iz kanalizacije. Pomoću finih i grubih rešetki iz kanalizacije se uklanja otpad, pijesak, mulj, ali i krupniji otpad koji neodgovorni pojedinci bacaju u kanalizaciju. Izvađeni mulj se dehidrira, a voda je obogaćena kisikom. Bolji poznavatelji prilika reći će da su se u vodi Bosuta i uz njegove obale pojavile nove vrste riba i ptica, te da već godinama nije zabilježen zijev riba što je u prošlosti znalo događati zbog nedostatka kisika u vodi. Zato apeliramo na korisnike priključene na kanalizacijski sustav da ne bacaju u njega različiti otpad koji se ne može razgraditi i kojemu nije mjesto u kanalizaciji kao što su krpe, plastične boce, pelene, daske itd. jer takva vrsta otpada u kanalizaciji stvara velike poteškoće u radu crpnih stanica.

     

Nova mogućnost

Dostava računa e-mailom - USKORO

Zbog bržeg i ekonomičnijeg dostavljanja računa uskoro ćemo otvoriti mogućnost da iste dostavljamo putem e-maila. 

Sva prava zadržana © 2016-2021 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Skip to content