Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Distribucija vode ima svoj trošak, stoga ideja o besplatnoj vodi nije održiva

Na distribucijskom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije vode se distribuira kroz 626 kilometara vodovodne mreže i 227 kilometara mreže regionalnog vodovoda do više od 100.000 stanovnika odnosno više od 37.000 korisnika. Riječ je o kvalitetnoj i zdravstvenoj ispravnoj, pitkoj vodi koja se crpi iz 12 vodozahvata u Sikirevcima, Tovarniku, Oroliku, Starim Jankovcima, Starim Mikanovcima, Vrbanji i Otoku.

Distribucija vode ima svoju cijenu i uključuje troškove crpljenja vode, odnosno rada crpki i troška električne energije, održavanja crpnih i elektroenergetskih postrojenja, dezinfekcije vode, analize zdravstvene ispravnosti pitke vode s izvorišta, rad vodosprema, distributivne mreže i hidranata, očitanja gotovo 34.000 vodomjera, njihova baždarenja, montaže, zamjene te ulaganja u nove tipove vodomjera.

Veliki sustav konstantno se održava i nadzire. Sustav osim razgranate mreže, čini 12 vodocrpilišta, 3 vodospreme te 23 crpne stanice vodoopskrbe. Održavanje mreže provodi se kroz obnovu dotrajalih dijelova i popravke kvarova. Tu glavninu troška čini vodovodni materijal te zbrinjavanje građevinskog otpada, održavanje strojeva, vozila, troškovi goriva. Pored toga, što kroz razne projekte financirane sredstvima EU fondova ili nacionalnim sredstvima što kroz vlastita sredstva, stalna su ulaganja u rekonstrukciju i obnovu mreže.

Na ovako velikom distribucijskom području kvarovi na svakodnevna pojava. Godišnje ih Vinkovački vodovod bilježi oko 1800, a sastavni su dio svakog sustava vodoopskrbe. Cjevovodi su dotrajali zbog starosti (poneki su stari i više desetljeća), loše kvalitete materijala te drugih čimbenika i na njima je zabilježen veliki broj puknuća i kvarova koji su jedan od glavnih uzročnika vodnih gubitaka u sustavu. Događaju se u vodomjernim oknima i na priključcima korisnika, na magistralnim i sekundarnim vodoopskrbnim pravcima. Zato je neophodno kontinuirano ulagati u zamjenu dotrajalih dijelova.

Analize vode pokazuju zdravstvenu ispravnost

Stoga VVK provodi projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca. U prvoj fazi bilo je osigurano 23 milijuna kuna nacionalnih sredstava, u nastavku projekta 19 milijuna, većinom iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a ostatak iz sredstava Hrvatskih voda, Grada Vinkovaca i VVK. Neprekidni nadzor nad radom sustava vodoopskrbe odvija se putem jedinstvenog nadzorno-upravljačkog sustava koji se nalazi na DC Kanovci u Vinkovcima i u kojem se prate svi parametri važni za pravilan rad sustava. Sve analize zdravstvene ispravnosti pitke vode pokazuju da je voda kvalitetna i zdravstveno ispravna i svi njeni parametri sukladni su zakonskim propisima.

Na tu činjenicu u Vinkovačkom vodovodu su ponosni pogotovo kada znamo koliki postotak svjetskog stanovništva uopće nema pitku vodu ili ona nije zdravstveno ispravna. Bogatstvo je to koje trebamo cijeniti i čuvati. Isto tako potvrda je da kvaliteta ima svoj trošak odnosno da ideja o besplatnoj vodi, koju mnogi zagovaraju, nije održiva ideja.

Tu su i troškovi održavanja informacijskog i komunikacijskog sustava, ulaganje u nove tehnologije, obuku radnika, vodoistražni radovi, trošak radnika i liječničkih pregleda koji su neophodni sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja zaštite na radu i rada s vodom za ljudsku potrošnju, troškovi za plaće. Od ukupnog broja zaposlenih preko dvije trećine čine radnici u operativi.

Sve navedeno utječe na formiranje cijene vode. Tema cijene uvijek je aktualna, o njoj postoje razna mišljenja i tumačenja. Mnogi će reći da je voda skupa i da plaćamo previše naknada, a drugi da voda mora biti besplatna jer je opće dobro i nužna za život. Istina je da bi voda trebala biti dostupna svima, ali ne može biti besplatna što zorno prikazuje put vode od izvora do slavine kao i svi navedeni troškovi.

Kada spominjemo naknade, na računima za vodu iskazane su njih tri, no potrošači možda ne znaju kako niti jedna nije prihod Vinkovačkog vodovoda. Naknada za zaštitu voda i naknada za korištenje voda prihod su Hrvatskih voda, a naknada za razvoj prihod općina i gradova koje ju koriste za izgradnju komunalnih vodnih građevina na svom području.

Kako se formira cijena vode?

Cijena vode formira se temeljem izračuna i pravila postavljenih Uredbom Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje pokriva. Tako formirana cijena služi isključivo za pokrivanje troškova, tu nema niti smije, sukladno zakonima, biti mjesta za ostvarenje profita. Nadalje, cijenu svake vodne usluge, bilo da se radi o vodoopskrbi, odvodnji ili pročišćavanju otpadnih voda, odobrava Vijeće za vodne usluge kao krovno nadležno tijelo. Dodatni mehanizam kontrole ispravnosti odnosno zakonitosti cijena su redoviti inspekcijski nadzori koji se provode u svim komunalnim tvrtkama.

Osnovnu cijenu vode Vinkovački vodovod nije mijenjao od 2011. godine, a uslugu pročišćavanja od 2014. godine iako su svi troškovi koji utječu na njihovo formiranje u tom razdoblju znatno porasli. Pogotovo je porasla cijena vodovodnog i građevinskog materijala, goriva i električne energije. Primjerice samo je trošak električne energije u posljednjih godinu dana veći za 60 posto dok je procjena da će nakon provedenog postupka javne nabave, koji je u tijeku, trošak električne energije porasti za dodatnih 3,5 puta. Kada se uspoređuju cijene vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije s cijenama koje imaju ostali isporučitelji vodnih usluga vidljivo je kako su one niže u gotovo svim stavkama, najviše u fiksnom dijelu vode, odvodnje i pročišćavanja. Naime, većina isporučitelja ima fiksnu naknadu po sve tri stavke dok Vinkovački vodovod ima fiksnu naknadu samo za vodoopskrbu te je razlika u cijeni u tom dijelu višestruko veća kod ostalih isporučitelja vodnih usluga.

„Sve navedeno u skladu je s misijom i vizijom našeg poslovanja kroz koju se sadašnjim i budućim korisnicima želi osigurati kontinuirana, sigurna, kvalitetna javna vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika“, naglašava direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Mario Komšić.

Kako vidimo, put vode od izvora do naše slavine je dug, a u tom sustavu sudjeluje niz čimbenika. Voda je bogatstvo, a štednja vode svakako mora biti u primisli svakog potrošača i to ne samo zbog čuvanja kućnog budžeta, nego i zbog očuvanja vode i brige za naš planet. Stoga kada idući puta otvorite slavinu razmilite koliko vam vode zapravo treba.

Skip to content