Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Zbog spajanja Slavonskog Broda na regionalni vodovod ne bi trebalo biti većih poteškoća u vodoopskrbi Vukovarsko-srijemske županije

Nakon što su u subotu, 31. ožujka, građani Slavonskog Broda i pet okolnih općina ostali bez pitke vode jer je slavonskobrodsko vodocrpilište onečišćeno ugljkovodicima, u ponedjeljak, 2. travnja, počelo je spajanje brodskog sustava na vodocrpilište u Sikirevcima, čemu je nazočio i direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković, dipl.ing.stroj.

foto:Gordan Panić (Glas Slavonije)

„Na današnjem radnom sastanku donesena je odluka da se u što kraćem roku osigura kvalitetna pitka voda za građane Slavonskog Broda odnosno da se Slavonski Brod i okolna naselja spoje na Regionalni vodovod „Istočna Slavonija i vodocrpilište u Sikirevcima. Prvo će se cjevovod koji je napravljen od Sikirevaca prema Slavonskom Brodu spojiti na regionalni vodovod, s kojim se upravlja s Kanovaca, nakon čega će brodski Vodovod izvršiti tlačnu probu, dezinfekciju i ispiranje, a zatim će se osposobiti postojeća vodosprema na području Bickog Sela kako bi ona bila u funkciji i omogućila dovoljnu količinu vode za Slavonski Brod u vršnoj potrošnji“, rekao je Milinković.

Dodao je da će se spajanjem Slavonskog Broda na regionalni vodovod odnosno vodocrpilište Sikirevci smanjiti dotok vode stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije, ali da to ne bi trebalo uzrokovati veće poteškoće u opskrbi osim povremenog pada tlaka vode u županjskoj Posavini. “Mi sada raspolažemo sa četiri zdenca koja daju blizu 350 litara u sekundi i vidljivo je da bi morali više od 150 litara u jednoj fazi osigurati prema Slavonskom Brodu čime bi se za istu količinu smanjio dotok vode prema Vukovarsko-srijemskoj županiji”, rekao je Milinković.

Vinkovački vodovod i kanalizacija u prethodnom razdoblju poduzeo je sve potrebne aktivnosti kako bi spreman dočekao ovakve situacije i da danas posjeduje vodospremu Vinkovci koja je nedavno obilježila 20 godina rada i koja je rekonstruirana te pripremljena za ovakve situacije i može osigurati dovoljnu količinu vode za vršnu potrošnu grada Vinkovaca i naselja na kraku Sjever regionalnog vodovoda (općine Jarmina, Markušica i Tordinci), a isto tako i vodospremu Retkovci koja daje dovoljnu količinu vode za naselja u općinama Vođinci, Stari Mikanovci i Ivankovo. Pad tlaka može se osjetiti na području Cvelferije na obzirom na to da još nije završena izgradnja vodospreme Drenovci.

„Mislim da ćemo suradnjom Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i Vodovoda Brod, pogotovo jer mi upravljamo crpilištem, uspjeti kontrolirati i balansirati količine vode koje moraju ići prema Slavonskom Brodu i okolnim naseljima i istodobno stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije omogućiti dovoljnu količinu vode“, rekao je Milinković i dodao da se paralelno s ovim radovima treba hitno osposobiti i pustiti u funkciju još tri zdenca na crpilištu Sikirevci. „S ukupno 8 zdenaca dobili bismo još 300 litara u sekundi i onda bi uspjeli osigurati dovoljnu količinu vode i za Slavonski Brod i za Vukovarsko-srijemsku županiju“, zaključio je Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

Skip to content