Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Za 2019. godinu pripremljeno projekata ukupno vrijednih oko 450 milijuna kuna

Brojne aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji na području distribucijskog područja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) u planu su u 2019. godini. VVK, kao investitor, osmislio je vrlo ambiciozan plan aktivnosti za 2019. godinu nastavljajući na taj način niz aktivnosti iz proteklih godina kada su se izvodili intenzivni radovi kojima je cilj bio podizanje kvalitete vodoopskrbe i kvalitete vode ispunjavajući na taj način temeljnu misiju svog rada: osiguravanje kontinuirane, sigurne, kvalitetne javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika te uz potporu šire društvene zajednice.

Najveći projekt koji će se izvoditi u 2019. godini je projekt „Poboljšanje vodno–komunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ koji se provodi na području gradova Vinkovci i Otok i općina Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo. Radovi će se izvoditi u Vinkovcima, Mirkovcima, Borincima, Rokovcima, Andrijaševcima, Cerni, Šiškovcima, Otoku, Komletincima, Privlaci, Ivankovu i Retkovcima. Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 (82.690 metara) priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom 7 kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje i nadogradnju UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području.Vrijednost ugovorenih radova na izgradnji i rekonstrukciji mreže je 356.541.609,00 kuna, a izvođač radova je zajednica ponuditelja u kojoj su Vodoprivreda Vinkovci, AMM Vinkovci i Cestorad Vinkovci, dok je nadzor nad izvođenjem radova vrijedan 4.072.000,00 kuna, a kao najpovoljnija je izabrana ponuda zajednice ponuditelja Sedra Consulting i Slavonija projekt. Projekt se financira sa 70,765 posto iz Kohezijskog fonda EU, 11,694 posto Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 11,694 posto Hrvatske vode i 5,847 posto jedinice lokalne samouprave (gradovi Vinkovci i Otok i općine Privlaka, Cerna, Ivankovo i Andrijaševci). Ugovor s izvođačima radova je potpisan, rok za izvođenje radova je 32 mjeseca, a radovi će početi čim to dopuste vremenski uvjeti.
U okviru projekta aglomeracije nabavit će se oprema za održavanje sustava odvodnje vrijedna 10,9 milijuna kuna koju sufinanciraju Kohezijski fond, resorno Ministarstvo, Hrvatske vode, gradovi Vinkovci i Otok i općine Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. S pola milijuna kuna nabavu opreme kojom će se smanjiti gubitci u sustavu mreže odvodnje financiraju Hrvatske vode s 80 posto i Grad Vinkovci s 20 posto. Izvodit će se i radovi prve faze rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijske mreže u Vinkovcima u dužini 1,1 kilometar vrijedni 5,2 milijuna kuna koje financiraju Hrvatske vode i Grad Vinkovci. Predviđena je i izrada studijske dokumentacije za projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Babina Greda i Vođinci čija je procijenjena vrijednost 3,1 milijun kuna, a financirat će je Hrvatske vode, Općina Babina Greda, Općina Vođinci i Općina Stari Mikanovci. Ugovoreno je radova za 2,6 milijuna kuna, a do sada je izvedeno oko 315.000 kuna.
U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu predviđena je izrada projektne dokumentacije u iznosu od 3,4 milijuna kuna. Izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava na području aglomeracija Babina Greda i Vođinci vrijednu 1,5 milijuna kuna financirat će Hrvatske vode, Općina Babina Greda, Općina Vođinci i Općina Stari Mikanovci. Grad Vinkovci financirat će idejni i glavni projekt rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca u dužini 3,6 kilometara u vrijednosti 100.000,00 kuna, a radit će se i studija izvodljivosti s aplikacijskim paketom za vodoopskrbni sustav istočne Slavonije vrijedna milijun kuna, natječajna dokumentacija za vodoopskrbni sustav istočne Slavonije vrijedna 600.000,00 kuna, tehnoekonomska analiza vodoopskrbnog sustav istočne Slavonije vrijedna 70.000,00 kuna, Elaborat o zonama sanitarne zaštite crpilišta “Petkovac” Otok vrijedan 50.000,00 kuna, Elaborat o zonama sanitarne zaštite crpilišta “Mlaka” Tovarnik vrijedan 50.000,00 kuna i Elaborat o zonama sanitarne zaštite crpilišta “Igralište” Orolik vrijedan 50.000,00 kuna. Kada je riječ o radovima koji će se izvoditi u području vodoopskrbe planirani su radovi na južnom kraku regionalnog vodovoda, dionica Drenovci-Soljani, vrijedna 12,5 milijuna kuna što s 90 posto financiraju Hrvatske vode, a po 5 posto općine Vrbanja i Drenovci. Bušit će se novi pokusno-eksploatacijski zdenac na području regionalnog crpilišta “Istočna Slavonija” u Sikirevcima te revitalizirati tri zdenca na tom crpilištu što su radovi vrijedni milijun kuna, uključiti izvedeni zdenac u Oroliku za što je procijenjena vrijednost radova 250.000,00 kuna te zatvoriti zdenci koji se više ne koriste za potrebe vodoopskrbe za što će se izdvojiti 400.000 kuna. Vrlo značajan projekt koji će se raditi u 2019. godini je projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca. Projekt je vrijedan više od 23 milijuna kuna, a financiraju ga Hrvatske vode s 80 posto i Grad Vinkovci s 20 posto. Cjevovodi su dotrajali zbog starosti, loše kvalitete materijala te drugih čimbenika i na njima je zabilježen veliki broj puknuća i kvarova koji su jedan od glavnih uzročnika vodnih gubitaka u sustavu.
Procijenjena vrijednost svih ovih radova je oko 450 milijuna kuna. Najveći dio sredstava odnosi se na projekt aglomeracije koji će se provoditi gotovo tri godine, a u tom vremenu osiguran posao imat će tri lokalne tvrtke koje će na sebe vezati i druge aktivnosti i tvrtke, građevinske, monterske. Time će ovaj projekt, osim što će doprinijeti povećanju kvalitete života i većem stupnju priključenosti stanovništva na mrežu odvodnje, utjecati i na otvaranje novih radnih i zadržavanje postojećih odnosno poboljšanje investicijske klime i čime će dati doprinos sprječavanju iseljavanja stanovništva iz Slavonije.

Skip to content