Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Uspješno završen tehnički pregled UPOV-a Jošine

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ bliži se svojoj punoj realizaciji. Pri kraju je provedba još jedne ključne projektne komponente, a riječ je o modernizaciji i nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jošine na najviši, treći stupanj pročišćavanja kao i puštanje u puni rad ostalih UPOV-a na projektnom području.

Uređaji Otok, Ivankovo i Cerna pušteni su u probni rad, po završetku kojeg će se provesti njihov tehnički pregled. Nedavno je uspješno završen tehnički pregled za UPOV-a Jošine te se čeka skora uporabna dozvola, čime će ovaj UPOV biti spreman za puni rad.

„Radovi na izradi dokumentacije za ovu komponentu projekta započeti su u ožujku 2019. godine i sada se privode kraju. Zadovoljni smo dinamikom realizacije, kako ove komponente, tako i projekta Aglomeracije u cijelosti. Nadogradnjom uređaja Jošine kapaciteta 43.000 ekvivalent stanovnika, koji sada mehanički i biološki pročišćava otpadne vode, bit će omogućeno i uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda, čime će se Vinkovci naći među onim urbanim sredinama u Hrvatskoj koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša“ tvrdi Ivan Rimac, direktor tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija koja provodi projekt, dodajući kako će na Jošinama biti nadzorno-upravljački sustav i za preostala tri uređaja.

Vrijednost ove komponente, koja je uključivala i izgradnju kišnih spremnika, iznosi oko 28 milijuna kuna, a radove izvodi zajednica ponuditelja koju čine Gis Aqua Austria GmbH i ELMAP d.o.o. iz Splita. Od preostalih radova u ovom projektnom segmentu, u tijeku je projektiranje nadstrešnica za dehidrirani mulj za uređaje Otok, Ivankovo i Cerna, pred završetkom je izgradnja kišnog preljevnog spremnika (KPS) Zalužje, u izgradnji je KPS Dilj dok se radovi na KPS Jug pripremaju.

PROJEKTNI ZAHVATI NA UPOV JOŠINE:

 • Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola za nadogradnju
 • Testiranje prije puštanja u rad i tijekom puštanja za nadogradnju
 • Rekonstrukcija dovodnog kolektora i retencijskog bazena s ugrađenim automatskim sustavom za pražnjenje i pranje
 • Izgradnja objekta grube rešetke s automatskom rešetkom koja ima za cilj odvajanje grubih čestica iz otpadne vode
 • Ulazna crpna stanica, ugrađivanje strojarske i elektrotehničke opreme
 • Ulazni venturi kanal, ugrađivanje mjerne opreme za pH, fosfor i ostale mjerače
 • Objekt fine rešetke, zamjena postojećih sita te transporteri
 • Kontaktni bazen i zamjena postojećih miješalica
 • Aeracijski bazeni, izmjena kompletnog aeracijskog sustava s novom mjernom opremom
 • Stanica puhala, kompletna zamjena puhala novima (kompresora)
 • Ispusni Venturi kanal, ugrađivanje mjerne opreme za koncentraciju fosfora, amonijaka, dušika, suspendiranih tvari
 • Objekt dehidracije mulja, izmjena opreme za doziranje mulja, nova vijčana presa, nova stanica za pripremu polielektrolita te novi objekt sa elektro-ormarima.
 • Nabava novog transportnog traktora sa kip prikolicom za prijevoz mulja na poljoprivredne površine te utovarivača za mulj.
 • Izgradnja novog objekta za uklanjanje fosfora (FeCl3) sa spremnikom 20 m3
 • Objekt upravne zgrade sa opremljenim laboratorijem
 • Oprema za održavanje
 • Rekonstrukcija postojećeg agregatskog sustava

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ s više od 70 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok se preostali iznos sufinancira nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave. Cjelovit dovršetak projekta očekuje se do kraja ove godine, a više informacija o projektu može se pronaći na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr

Skip to content