Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Obavijest o kvaliteti vode u Privlaci, 25.01.2018.

 

Mještani Privlake, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, obavješteni su 23. siječnja da voda za ljudsku potrošnju u njihovom naselju nije za piće te da se može koristiti samo kao sanitarno-tehnološka voda. Ovakva odluka donesena je iz preventivnih razloga, a na temelju redovnog monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije kao i redovnog praćenja kvalitete vode koje se obavlja u internom laboratoriju javnog isporučitelja vodnih usluga. Na temelju dobivenih analiza ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je utvrdio da voda u Privlaci nije u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13 i 128/15). Posljednja analiza prije obavijesti je pokazala da MDK arsena povremeno i na pojedinim lokacijama odstupa od dopuštenih 50 µg/l. Nova analiza također pokazuje iste rezultate, te voda do daljnjega u Privlaci nije za piće.

Vinkovački vodovod i kanalizacija, kao javni isporučitelj vodnih usluga, poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi Privlaka bila opskrbljena vodom koja je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Jedino kvalitetno rješenje javne vodoopskrbe naselja Privlaka je priključenje na regionalni vodovod Istočne Slavonije. Radovi na priključenju naselja Privlaka na RVIS će početi u najkraćem mogućem roku. U tijeku je odabir izvođača radova za izgradnju potrebnog cjevovoda Slakovci-Privlaka-Otok koji će mještane Privlake opskrbiti kvalitetnom pitkom vodom.

Nova mogućnost

Dostava računa e-mailom - USKORO

Zbog bržeg i ekonomičnijeg dostavljanja računa uskoro ćemo otvoriti mogućnost da iste dostavljamo putem e-maila. 

Sva prava zadržana © 2016-2021 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Skip to content