Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Naknadom za razvoj financirat će se gradnja vodnih komunalnih građevina

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Vinkovaca kojom se utvrđuje obveza plaćanja ove naknade za korisnike na vodoopskrbnom području grada Vinkovaca. Odlukom je utvrđeno da je osnovica za plaćanje metar kubni isporučene vode, a naknada će iznosit 2 kn/m³ isporučene vode. Na računu za vodnu uslugu korisnici će ovu naknadu vidjeti kao zasebnu stavku kao što su u strukturi cijene vodnih usluga već iskazane i druge naknade. …..

Iz strukture cijene vodnih usluga vidljivo je da je osnovna cijena vode (koja se za Vinkovce nije mijenjala od 1. siječnja 2011.) 4,22 kn/m³ i ona je prihod Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. dok su naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda prihod Hrvatskih voda. Sredstva prikupljena od naknade za razvoj koristit će se namjenski i to za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Vinkovaca (Vinkovci, Mirkovci, Vinkovačko Novo Selo). Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina podrazumijeva plaćanje troškova izgradnje komunalnih vodnih građevina, plaćanje udjela u sufinanciranju projekata izgradnje komunalnih vodnih građevina sufinanciranih iz strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije, Hrvatskih voda i drugih vanjskih izvora sufinanciranja te plaćanje obveza iz ugovora o kreditima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina. Naknada za razvoj koristit će se na način da osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području grada Vinkovaca. Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Uz ostalo, iz ove naknade Grad Vinkovci sufinancirat će dugoočekivani projekt Aglomeracije Vinkovci, Ivankovo, Otok, Cerna koji predviđa 8000 besplatnih priključaka na mrežu odvodnje, 162,5 km mreže odvodnje s izgradnjom 8.269 (82.690 metara) priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom 7 kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje i nadogradnju UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. Izgradit će se i 52 kilometra novih cesta. Svi gradovi i općine uključeni u ovaj projekt uveli su naknadu za razvoj, među njima i Grad Vinkovci, kako bi ispoštovali svoju obvezu sufinanciranja ovog iznimno vrijednog projekta. Ugovor s izvođačima radova je potpisan, rok za izvođenje radova je 32 mjeseca, a radovi će početi čim to dopuste vremenski uvjeti.

Skip to content