Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Najnovije informacije o kvarovima i radovima

Kvalitetno rješenje za vodoopskrbu u općini Nuštar

Izgradnjom vodospreme/crpne stanice (VS/CS) Nuštar, a prije toga spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci, riješeno je pitanje vodoopskrbe u Općini Nuštar. Sva naselja u ovoj općini sada dobivaju vodu iz regionalnog vodovoda, a osigurana im je i sigurnost u isporuci vode jer su im putem vodospreme osigurane dovoljne količine vode u svim uvjetima. Spojni cjevovod Nuštar-Marinci u rad je pušten prošle godine pa su tako i Marinci, kao posljednje naselje u općini Nuštar, spojeni na regionalni vodovod. Izgradnjom tog cjevovoda s radom je prestao zdenac u Marincima i trajno je riješeno pitanje vodoopskrbe u tom naselju kvalitetnom vodom iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Ukupna vrijednost radova bila je 4,1 milijun kuna.

Kako bi vodoopskrba Nuštra, Cerića i Marinaca bila trajno i kvalitetno riješena čekao se završetak izgradnje  VS/CS Nuštar. Objekt je pušten u rad počekom godine, a vrijednost radova bila je 7,9 milijuna kuna. S 80 posto radove su financirale Hrvatske vode, a sa po 10 posto Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar. Vodosprema ima kapacitet 350 m³ odnosno dvije vodne komore po 175 m³.

O ovim projektima, ali i projektima koji se planiraju u sljedećem razdoblju na području općine Nuštar razgovaralo se u srijedu, 11. svibnja, na radnom sastanku s načelnikom Hrvojem Drinovcem upriličenom u prostorijama Općine Nuštar na kojem su sudjelovali i direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) Ivan Rimac, rukovoditelj Tehničkog sektora VVK Darko Čengić i rukovoditelj Sektora investicija i razvoja VVK Dalibor Pavić.

„Prijašnjih godina, posebno u vrijeme visokih ljetnih temperatura, bili su primjetni problemi s tlakom u naseljima ove općine budući da su Nuštar, Cerić i Marinci dobivali vodu iz vodoopskrbnog cjevovoda Vinkovci-Nuštar koji svojim karakteristikama i kapacitetom nije zadovoljavao svakodnevne potrebe mještana ova tri naselja. Stoga se nakon izgradnje spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci nastavilo s radovima na izgradnji VS/CS Nuštar kako bi se ti problemi u što skorijem razdoblju riješili. Rezultat ovih radova je kvalitetno riješeno pitanje opskrbe vodom u ova tri naselja koja osim što dobivaju kvalitetnu vodu iz Sikirevaca sada imaju sigurnost u isporuci vode iz vodospreme Nuštar“, rekao je direktor VVK Ivan Rimac.

Cjelokupne aktivnosti u vodoopskrbi na tom području završit će realizacijom projekta Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ koja za općinu Nuštar, osim radova na sustavu odvodnje otpadnih voda, predviđa i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava odnosno rekonstrukciju 10 km vodoopskrbnih cjevovoda. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije odnosno proces dobivanja potrebnih suglasnosti od javnopravnih tijela.„Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke, planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u onim naseljima gdje je to nužno i gdje imamo najveće probleme zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva naselja obuhvaćena ovom aglomeracijom spojena na regionalni vodovod“, kaže direktor VVK Ivan Rimac. Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ predviđa radove na području općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci, a po završetku izrade projektne dokumentacije krenut će osiguravanje sredstava, provedba javne nabave i odabir izvođača radova.