Blagajna poduzeća: 7:30-14 h • Blagajna Terme: 8-13 h (subotom 8-12h)
Radno vrijeme VVK: 7-15 h • Pauza: 9:30-10 h
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
ADRESA

Dragutina Žanića-Karle 47a
32100 Vinkovci

Vukovarsko-srijemska županija
Hrvatska

BLAGAJNA
Terme H.D. Genschera 2
Dragutina Žanića – Karle 47a
RADNO VRIJEME
8-13h (subotom 8-12h)
7-14h
KONTAKT CENTAR

Informacije o kvarovima i radovima, računima, dugovanjima, ovrhama, obročnoj otplati, promjeni korisničkih podataka i priključcima možete dobiti na besplatni broj telefona 0800 2254.

Kontakt centar za korisnike: 0800-2254 (0-24h)

Prijava kvara od 0-24 h na 0800 2254

Kreću radovi na izgradnji vodospreme Nuštar i rekonstrukciji i dogradnji kanalizacijske mreže u Vinkovcima

Uvođenjem izvođača u posao u četvrtak, 22. kolovoza, u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) d.o.o. započelo je provođenje projekata “Izgradnja vodospremnika i crpne stanice Nuštar” i “Dogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca-1. faza”.

Radove na izgradnji vodospreme i crpne stanice Nuštar vrijedne 7,9 milijuna kuna (bez PDV-a) s 80 posto financiraju Hrvatske vode, a s 20 posto Općina Nuštar. Radove će izvoditi Izgradnja-VVK d.o.o Vinkovci, a podizvoditelji su A&M d.o.o. Vukovar, Irt-hidro d.o.o. Karlovac i Polion d.o.o. Vinkovci. Nadzor nad izvođenjem radova provest će tvrtka Artom d.o.o. Vinkovci. Ovim projektom planirana je izgradnja vodospreme i crpne stanice Nuštar čija je namjena prihvat pitke vode iz vodoopskrbnog cjevovoda Vinkovci-Nuštar, te otpremanje vode prema Marincima. Vodosprema će imati zapreminu 350 m³, a crpna stanica kapacitet max 32 l/s. “Nakon izgradnje vodospreme i crpne stranice Nuštar te spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci čiju izgradnju u 100-postotnom iznosu financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, samostalni lokalni sustavi u Nuštru i Marincima prestat će s radom i ova naselja bit će spojena na regionalni vodovod ćime će se povećati broj naselja koju dobivaju kvalitetnu pitku vodu iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima”, kaže direktor VVK Ivan Rimac, univ.spec.oec.
Kada je riječ o 1. fazi dogradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca, taj projekt predviđa dogradnju u smislu produženja kanalizacijske mreže u duljini od 755,47 metara. Projekt obuhvaća dogradnju kanalizacijske mreže u Ulici Josipa Kozarca, Ulici Dragutina Žanića–Karle, Osječkoj ulici, Ulici bana Ivaniša Horvata i k.č. 5654/3. Zbog dotrajalosti postojeće kanalizacijske mreže predviđena je i rekonstrukcija postojećih kanalizacijskih kolektora u smislu zamjene starih cjevovoda novima u duljini od 350,88 metarau Ulici Stanka Vraza. Duljine novih cjevovoda približno su jednake duljinama postojećih cjevovoda, a trase se poklapaju s trasama postojećih cjevovoda. Nakon zamjene cjevovoda postojeći cjevovodi ostat će izvan funkcije. Ukupna duljina dogradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže u 1. fazi iznosi 1.106,35 metara. Izvođač radova je Izgradnja-VVK d.o.o. Vinkovci dok će nadzor nad radovima provesti Orion projekt d.o.o. Vinkovci. Ugovorena vrijednost investicije je 5,3 milijuna kuna (bez PDV-a). Projekt financiraju Hrvatske vode s 80 posto i grad Vinkovci s 20 posto. “Ovaj nam je projekt također jako važan budući da se radi o ulicama u kojima je prioriteno riješiti kanalizacijsku mrežu, a koje nisu obuhvaćene projektom aglomeracije. Grad Vinkovci osigurao je sredstva za izradu projektne dokumenatcije, a Vodovod je preko Hrvatskih voda osigurao sredstva za izvođenje ovih radova tako da projekt uskoro kreće s realizacijom”, kaže Rimac.
Početak radova na izgradnji vodospreme Nuštar i dogradnji i rekonstrukciji kanalizacijske mreže u Vinkovcima očekuje se tijekom rujna.

Skip to content