Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Naše usluge

Sve o uslugama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

Vodoopskrba

 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke.

 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke.

U okviru javne vodoopskrbe Društvo koristi i održava Regionalni vodovod "Istočna Slavonija" Sikirevci (RVSIS) s trenutno aktivna 4 zdenca, sustav Tovarnik i 5 lokalnih vodocrpilišta (Orolik, Stari Jankovci i Novi Jankovci, Vrbanja i Soljani, Strošinci, Marinci).
Društvo koristi i održava 625 km vodovodne mreže, 227 km mreže Regionalnog vodovoda "Istočna Slavonija" i 31.593 vodovodna priključka u okviru javne vodoopskrbe.
Gradovi i općine/naselja navedenog područja opskrbljuju se vodom iz više zasebnih sustava, pa možemo izdvojiti sljedeće:

  • Regionalni vodovod "Istočna Slavonija: Vinkovci, Babina Greda, Nuštar, Cerić, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci, Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Vođinci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Jarmina, Markušica, Gaboš, Ostrovo, Podrinje, Tordinci, Antin, Mlaka Antinska, Mirkovci, Korođ, Privlaka, Komletinci, Otok, Srijemske Laze, Slakovci
  • Sustav Tovarnik: Tovarnik, Ilača, Banovci, Vinkovački Banovci, Nijemci, Đeletovci, Donje Novo Selo, Lipovac, Apševci, Podgrađe, granični prijelaz "Bajakovo" i hotel "Spačva"
  • Samostalni lokalni sustavi: Orolik, Stari Jankovci i Novi Jankovci, Vrbanja i Soljani, Strošinci, Marinci

VVK isporučuje i vodu iz regionalnog vodovoda drugim isporučiteljima:

  • Komunalac Županja isporučuje vodu za Županju, Gradište, Bošnjake, Štitar i Topolu
  • Komunalno trgovačko društvo Gunja za Gunju
  • Komunalno poduzeće Drenovci za Drenovce, Rajevo Selo i Posavske Podgajce 

Prilozi:

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...