Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Naše usluge

Sve o uslugama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

Vodoopskrba

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke.

U okviru javne vodoopskrbe Društvo koristi i održava Regionalni vodovod "Istočna Slavonija" Sikirevci (RVIS) s trenutno aktivna 4 zdenca, sustav Lipovac, sustav Otok, sustav Tovarnik i 7 lokalnih vodocrpilišta (Orolik, Stari Jankovci i Novi Jankovci, Slakovci i Srijemske Laze, Vrbanja i Soljani, Strošinci, Marinci, Nuštar).

 

Društvo koristi i održava 625 km vodovodne mreže, 198 km mreže Regionalnog vodovoda "Istočna Slavonija" i 31.593 vodovodna priključka u okviru javne vodoopskrbe.

Gradovi i općine/naselja navedenog područja opskrbljuju se vodom iz više zasebnih sustava, pa možemo izdvojiti sljedeće:
*Regionalni vodovod "Istočna Slavonija: Vinkovci, Babina Greda, Cerić, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci, Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Vođinci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Jarmina, Markušica, Gaboš, Ostrovo, Podrinje, Tordinci, Antin, Mlaka Antinska, Mirkovci, Korođ, Privlaka
*Sustav Lipovac: Lipovac, Apševci, Podgrađe, granični prijelaz "Bajakovo" i hotel "Spačva"
*Sustav Otok: Otok, Komletinci
*Sustav Tovarnik: Tovarnik, Ilača, Banovci, Vinkovački Banovci, Nijemci, Đeletovci, Donje Novo Selo
*Samostalni lokalni sustavi: Orolik, Stari Jankovci i Novi Jankovci, Slakovci i Srijemske Laze, Vrbanja i Soljani, Strošinci, Marinci, Nuštar

 

 

VVK isporučuje i vodu iz regionalnog vodovoda drugim isporučiteljima:

*Komunalac Županja isporučuje vodu za Županju, Gradište, Bošnjake, Štitar i Topolu

*Komunalno trgovčko društvo Gunja za Gunju

*Komunalno poduzeće Drenovci za Drenovce, Rajevo Selo i Posavske Podgajce

*Vodovod Slavonski Brod za slavonskobrodsko područje (OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI, OPĆINA GARČIN, OPĆINA GORNJA VRBA, OPĆINA KLAKAR, OPĆINA OPRISAVCI, OPĆINA SIKIREVCI, OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC, OPĆINA VELIKA KOPANICA, OPĆINA VRPOLJE)

 

Prilozi

*Kvaliteta vode

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...