Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Naše usluge

Sve o uslugama Vinkovačkog vodovada i kanalizacije

Zbog očuvanja zdravlja ljudi i obveze koje nam nalaže zakonska regulativa naša firma provodi redovite fizikalno-kemijske i bakteriološke analize.

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o. Vinkovci, odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke. U okviru javne vodoopskrbe Društvo koristi i održava regionalno vodocrpilište "Istočna Slavonija" Sikirevci (RVIS) s trenutno aktivna 3 zdenca i 23 lokalna vodocrpilišta.

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o.Vinkovci pruža usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Vinkovci i naselja Nuštar te usluge odvodnje na području Grada Otoka.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...