Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Jošine"

Na kraju kanalizacijskog sustava, na lokaciji Jošine u jugoistočnom dijelu grada, izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom ovog uređaja grad Vinkovci uvrstio se u urbane sredine, koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša.

Pročistač je izgrađen za opterećenje od 43.000 ekvivalentnih stanovnika, što je 67% od ukupno predviđenog kapaciteta od 64.000 ekvivalentnih stanovnika. Druga faza uređaja, na puni kapacitet, gradit će se u skladu s porastom opterećenja. Projektirani hidraulički dotok na uređaj iznosi:

*maks. 700 m3/h, odnosno 9.000 m3/dan u sušnom peridu,
*maks. 1.300 m3/h u kišnom periodu;

sve uz zadane parametre na ispustu:

*BPK - 5 (biološ. potroš. kisika) maks. 25 mg/l,
*KPK (kemijska potroš. kisika) maks. 125 mg/l.

Uređaj se sastoji od sljedećih objekata:

*Retencijski bazen
*Ulazna crpna stanica
*Otvoreni ulazni venturi kanal
*Objekt rešetki
*Pjeskolov/mastolov
*Kontaktni bazen
*Dva aeracijska bazena s uređajem puhala
*Sekundarni taložnici
*Ugušćivač mulja
*Crpna stanica mulja
*Otvoreni ispusni venturi kanal
*Objekt dehidracije mulja s odlagalištem mulja
*Objekt kontrolne zgrade s laboratorijem

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...