Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Pravo na pristup informacijama

• Prema čl. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.
• Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
• Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.
• Pisani zahtjev se podnose na adresu:
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci
• Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
• Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7.30 - 14h.

• Službenik za informiranje: Jasna Kos, dipl.ing.bioteh., 032/638-846.

• Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13).

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu


Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacije
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Pravilnik o vođenju službenog upisnika
Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova
i troškova dostave informacije (NN 12/14)

 

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 18.a ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 106/12) donešena je odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ivan Konečni, dipl.iur.
telefon: 032/638-878
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju