Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

UPUTE

Potrebna dokumentacija za priključak kanalizacije
Potrebna dokumentacija za priključak vode 

Upute za podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta građenja i priključenja
Zahtjev za promjenom vlasnika ili korisnika priključenog na komunalne vodne građevine (upute)
Zahtjev za kontrolom ispravnosti vodomjera (upute)
Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine (upute)

 

OBRASCI

Zahtjev za promjenom vlasnika ili korisnika priključenog na komunalne vodne građevine
Zahtjev za kontrolom ispravnosti vodomjera
Obrazac za promjenu članova domaćinstva u stambenim zgradama
Obrazac poziva za dostavu e-mail adrese
Obrazac za donacije
Pravilnik o davanju sponzorstva i donacija
Zahtjev za posebne uvjete priključenja
Zahtjev za posebne uvjete građenja
Zahtjev za potvrdu na glavni projekt

 

 

 

Podaci podnositelja zahtjeva

ZAHTJEV za  korištenja usluge javnog isporučitelja vodnih usluga

Fizička osoba

-       Prije podnošenja zahtjeva postojeći vlasnik ili korisnik vodnih usluga dužan je podmiriti sve svoje dospjele obveze prema isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o.

-       Kod pružanja usluge Utvrđivanja stanja na internoj instalaciji priključka, korisnik je dužan osigurati na uvid Projekt instalacija ili prikladnu shemu iz koje je vidljiv položaj vodovodnih instalacija. Oprema koju koristi pružatelj usluge nije u potpunosti adekvatna za traženja puknuća ili curenja manjeg intenziteta, stoga utvrđivanje mjesta curenja nije 100% pouzdano, čime pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne pogreške prilikom utvrđivanja mjesta puknuća.

 

ZAHTJEV za  korištenja usluge javnog isporučitelja vodnih usluga

Pravna osoba

-       Prije podnošenja zahtjeva postojeći vlasnik ili korisnik vodnih usluga dužan je podmiriti sve svoje dospjele obveze prema isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o.

-       Kod pružanja usluge Utvrđivanja stanja na internoj instalaciji priključka, korisnik je dužan osigurati na uvid Projekt instalacija ili prikladnu shemu iz koje je vidljiv položaj vodovodnih instalacija. Oprema koju koristi pružatelj usluge nije u potpunosti adekvatna za traženja puknuća ili curenja manjeg intenziteta, stoga utvrđivanje mjesta curenja nije 100% pouzdano, čime pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne pogreške prilikom utvrđivanja mjesta puknuća.

     
Podaci podnositelja zahtjeva

ZAHTJEV za uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama

Fizička osoba

Postojeći vlasnik ili korisnik vodovodnog priključka dužan je podmiriti sve svoje dospjele obveze prema isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. prije korištenja usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama.

 

ZAHTJEV za uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama

Pravna osoba

Postojeći vlasnik ili korisnik vodovodnog priključka dužan je podmiriti sve svoje dospjele obveze prema isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. prije korištenja usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama.