Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Odnosi sa trećim stranama

 

Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

- uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
- znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
- otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
- pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
- savjesnost i pouzdanost

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...