Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija, vizija i ciljevi

 

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode

-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša

-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva

-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području

-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti

-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje

-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...