Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Javna nabava

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.  kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa - NEMA.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno  savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji o nabavi javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. - jednostavna nabava

 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...