Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Izvori financiranja

 

1. naplata komunalnih vodnih usluga:
                   - javna vodoopskrba
                   - javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

2. naplata usluge pri izradi kućnih priključaka na komunalne vodne građevine

3. sredstva Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih građevina

4. sredstva jedinica lokalne samouprave za izgradnju komunalnih vodnih građevina

5. strukturni i kohezijski fondovi EU

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...