Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Distribucijsko područje VVK

Distribucijsko područje VVK podijeljeno je u 3 skupine. Prva skupina naselja opskrbljuje se pitkom vodom preko regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije (RVSIS). Vodocrpilište regionalnog sustava nalazi se u Sikirevcima i opskrbljuje mjesta Vinkovci, Andrijaševci, Babina Greda, Cerić, Cerna, Ivankovo, Novi Mikanovci, Prkovci, Retkovci, Rokovci, Stari Mikanovci, Šiškovci i Vođinci.

Drugu skupinu predstavlja vodoopskrbni sustav Lipovac s uređajem za proizvodnju pitke vode "Barbine" kojim se opskrbljuju naselje Lipovac,Podgrađe,Apševci granični prijelaz Bajakovo i PUO Spačva.

Ostali sustavi se opskrbljuju vodom iz lokalnih izvorišta čemu prethodi proces dezinfekcije. Ovoj skupini naselja pripadaju Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Markušica, Podrinje, Mirkovci, Nuštar, Marinci, Vrbanja, Soljani, Strošinci, Tordinci, Korođ, Antin, Antinska Mlaka, Privlaka, Otok, Komletinci, Slakovci, Srijemske Laze, Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Vinkovački Banovci, Banovci, Đeletovci, Nijemci, Donje Novo Selo, Ilača i Tovarnik.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...