Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

U tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novim Mikanovcima i Vođincima. Kako se Novi Mikanovci nalaze na sustavu javne vodoopskrbe sa Starim Mikanovcima uslijed povećanih zahtjeva za količinom vode zbog dezinfekcije i ispiranja cjevovoda dolazi do dizanja taloga i zamućenja vode i u Starim i Novim Mikanovcima. Stoga se radilo na ispiranju cjevovoda u svim ulicama u Novim Mikanovcima, a prilikom dojave o zamućenju radilo se na ispiranju cjelokupne mreže u Starim Mikanovcima. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, ali dok se god ne završe poslovi moguće je da se zamućenje ponovi. Molimo korisnike za razumijevanje uz napomenu da razloga za zabrinutost nema jer je voda zdravstveno ispravna. U slučaju bilo kakvog kvara ili problema s kvalitetom vode korisnici mogu nazvati besplatni broj telefona 0800 2254.
 

Obavještavamo Vas da je dana 12.10.2018. došlo do otežane vodoopskrbe u
Nuštru, odnosno uslijed kvara na crpilištu, došlo je do smanjenja tlaka u vodovodnoj mreži.
Normalizacija vodoopskrbe se očekuje do 13:00 sati.

Molimo cijenjene korisnike na razumijevanje.

Obavještavamo korisnike javnog vodoopskrbnog sustava Vođinci i Novi
Mikanovci da će se dana 11.10.2018. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj
mreži, uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom.


Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe :
Vođinci – ulica Štrosmajerova u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.
Novi Mikanovci – ulica Braće Radića  (cijela) u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...