Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

Redovitim monitoringom vodovodne mreže od strane Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije utvrđeno je da je u vodovodnoj mreži u Strošinicma povećana količina bora i klorata. U vodi u Strošincima ima ga 1,2 mg/l te su pokrenute akcije za otklanjanje nesukladnosti, a ujedno je pokrenut i postupak za odstupanje od MDK za bor pri Ministarstvu zdravstva. Bor je metabolit i svakodnevno ga se u organizam treba unositi od 2,5 do 3 mg/l.

Ovih dana završeni su radovi na produženju vodovodne mreže u Vrbanji, produženju vodovodne i mreže odvodnje u Nuštru, a u tijeku su radovi na produženju vodovodne mreže u Privlaci. Investitor svih ovih radova je Vinkovački vodovod i kanalizacija, a radove financiraju općine Vrbanja, Nuštar i Privlaka.

Nakon radova na produženju vodovodne mreže u Vrbanji, u Nuštru su završeni radovi na produženju vodovodne i mreže odvodnje u Ulici Marka Marulića, a trenutno su u tijeku radovi u Ulici kralja Tomislava u kojoj se radi rekonstrukcija ceste. Radovi na produženju vodovodne mreže u Privlaci obuhvaćaju tri ulice: A.G. Matoša, Školsku i Josipa Kosora.

Ovi radovi rezultat su dobre suradnje koju Vinkovački vodovod i kanalizacija ima s općinama na području Vukovarsko-srijemske županije, a izvode se paralelno s radovima na rekonstrukciji cesta u pojedinim naseljima kako se naknadno, prilikom izgradnje novih priključaka, ne bi morala uništavati novoizgrađena cesta.

Po završetku radova, mještani u ovim naseljima imat će dvojaku korist. Uz novoizgrađene prometnice, dobit će i novu vodovodnu i mrežu odvodnje i priključke čime se poboljšava kvaliteta vodoopskrbe što dovodi do manje kvarova i smanjenja gubitaka, do ekonomičnosti u poslovanju, a osigurava se i kvalitetnija i sigurnija isporuka vode. Istodobno se neka od tih naselja pripremaju za spajanje na Regionalni vodovod istočne Slavonije.

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.
 

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novim Mikanovcima i Vođincima financirani su preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. "Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije"-provedba operacije 7.2.1. "Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda". Vrijednost radova je 4.664.437,30 kn. Od toga se na troškove građenja odnosi 4.564.637,30 kn, na troškove nadzora 75.000,00 kn, a na troškove vođenja projekta 24.800,00 kn. Projekt je sufinanciran iz fondova Europske unije (85%) u iznosu od 3.964.771,71 kn i proračuna Republike Hrvatske (15%) i iznosu od 699.665,60 kn. Projekt je obuhvatio rekonstrukciju dijela postojećih cjevovoda u dužini 6.783,27 metara (2.331,57 metara u Novim Mikanovcima i 4.451,70 metara u Vođincima), uz rekonstrukciju i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka i to ukupno 492 priključka (198 u Novim Mikanovcima i i 294 u Vođincima) i ugradnju 26 komada tipskog nadzemnog hidranta (10 u Novim Mikanovcima i 16 u Vođincima). Radovi se izvode u Novim Mikanovcima u ulicama: Braće Radić, Gajevi, Put (932), Ljudevita Gaja i Ante Starčevića, a u Vođincima u ulicama: Kućište, J.J.Strossmayera, Kolodvorska, Braće Radić, Slavka Mađera i Ulici mladosti. Radove izvodi AMM d.o.o. Vinkovci, a nadzor nad radovima Orion projekt d.o.o. Vinkovci.
 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...