Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

Ovih dana završeni su radovi na produženju vodovodne mreže u Vrbanji, produženju vodovodne i mreže odvodnje u Nuštru, a u tijeku su radovi na produženju vodovodne mreže u Privlaci. Investitor svih ovih radova je Vinkovački vodovod i kanalizacija, a radove financiraju općine Vrbanja, Nuštar i Privlaka.

Nakon radova na produženju vodovodne mreže u Vrbanji, u Nuštru su završeni radovi na produženju vodovodne i mreže odvodnje u Ulici Marka Marulića, a trenutno su u tijeku radovi u Ulici kralja Tomislava u kojoj se radi rekonstrukcija ceste. Radovi na produženju vodovodne mreže u Privlaci obuhvaćaju tri ulice: A.G. Matoša, Školsku i Josipa Kosora.

Ovi radovi rezultat su dobre suradnje koju Vinkovački vodovod i kanalizacija ima s općinama na području Vukovarsko-srijemske županije, a izvode se paralelno s radovima na rekonstrukciji cesta u pojedinim naseljima kako se naknadno, prilikom izgradnje novih priključaka, ne bi morala uništavati novoizgrađena cesta.

Po završetku radova, mještani u ovim naseljima imat će dvojaku korist. Uz novoizgrađene prometnice, dobit će i novu vodovodnu i mrežu odvodnje i priključke čime se poboljšava kvaliteta vodoopskrbe što dovodi do manje kvarova i smanjenja gubitaka, do ekonomičnosti u poslovanju, a osigurava se i kvalitetnija i sigurnija isporuka vode. Istodobno se neka od tih naselja pripremaju za spajanje na Regionalni vodovod istočne Slavonije.

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.
 

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novim Mikanovcima i Vođincima financirani su preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. "Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije"-provedba operacije 7.2.1. "Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda". Vrijednost radova je 4.664.437,30 kn. Od toga se na troškove građenja odnosi 4.564.637,30 kn, na troškove nadzora 75.000,00 kn, a na troškove vođenja projekta 24.800,00 kn. Projekt je sufinanciran iz fondova Europske unije (85%) u iznosu od 3.964.771,71 kn i proračuna Republike Hrvatske (15%) i iznosu od 699.665,60 kn. Projekt je obuhvatio rekonstrukciju dijela postojećih cjevovoda u dužini 6.783,27 metara (2.331,57 metara u Novim Mikanovcima i 4.451,70 metara u Vođincima), uz rekonstrukciju i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka i to ukupno 492 priključka (198 u Novim Mikanovcima i i 294 u Vođincima) i ugradnju 26 komada tipskog nadzemnog hidranta (10 u Novim Mikanovcima i 16 u Vođincima). Radovi se izvode u Novim Mikanovcima u ulicama: Braće Radić, Gajevi, Put (932), Ljudevita Gaja i Ante Starčevića, a u Vođincima u ulicama: Kućište, J.J.Strossmayera, Kolodvorska, Braće Radić, Slavka Mađera i Ulici mladosti. Radove izvodi AMM d.o.o. Vinkovci, a nadzor nad radovima Orion projekt d.o.o. Vinkovci.
 

U tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novim Mikanovcima i Vođincima. Kako se Novi Mikanovci nalaze na sustavu javne vodoopskrbe sa Starim Mikanovcima uslijed povećanih zahtjeva za količinom vode zbog dezinfekcije i ispiranja cjevovoda dolazi do dizanja taloga i zamućenja vode i u Starim i Novim Mikanovcima, u ulicama Nazorova, Osječka i Vinkovačka. U prethodnom razdoblju radilo se na ispiranju cjevovoda u svim ulicama u Novim Mikanovcima, a prilikom dojave o zamućenju radilo se na ispiranju cjelokupne mreže u Starim Mikanovcima. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, ali dok god se ne završe poslovi moguće je da se zamućenje ponovi. Molimo korisnike za razumijevanje uz napomenu da razloga za zabrinutost nema jer je voda zdravstveno ispravna. U slučaju bilo kakvog kvara ili problema s kvalitetom vode korisnici mogu nazvati besplatni broj telefona 0800 2254.
 

Obavještavaju se građani naselja Otok i Komletinci, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da su u tijeku radovi na priključenju vodovodne mreže Otoka i Komletinaca na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije.U sljedećem razdoblju u Otoku i Komletincima će se pristupiti preventivnom ispiranju vodovodne mreže. Dok se proces ispiranja ne završi postoji mogućnost povremenog zamućenja vode u vodovodnoj mreži pa molimo korisnike za razumijevanje. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na tel: 032-638-860.
 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...