Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

 

Mještani Privlake, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, obavješteni su 23. siječnja da voda za ljudsku potrošnju u njihovom naselju nije za piće te da se može koristiti samo kao sanitarno-tehnološka voda. Ovakva odluka donesena je iz preventivnih razloga, a na temelju redovnog monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije kao i redovnog praćenja kvalitete vode koje se obavlja u internom laboratoriju javnog isporučitelja vodnih usluga. Na temelju dobivenih analiza ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je utvrdio da voda u Privlaci nije u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13 i 128/15). Posljednja analiza prije obavijesti je pokazala da MDK arsena povremeno i na pojedinim lokacijama odstupa od dopuštenih 50 µg/l. Nova analiza također pokazuje iste rezultate, te voda do daljnjega u Privlaci nije za piće.

Vinkovački vodovod i kanalizacija, kao javni isporučitelj vodnih usluga, poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi Privlaka bila opskrbljena vodom koja je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Jedino kvalitetno rješenje javne vodoopskrbe naselja Privlaka je priključenje na regionalni vodovod Istočne Slavonije. Radovi na priključenju naselja Privlaka na RVIS će početi u najkraćem mogućem roku. U tijeku je odabir izvođača radova za izgradnju potrebnog cjevovoda Slakovci-Privlaka-Otok koji će mještane Privlake opskrbiti kvalitetnom pitkom vodom.

Obavještavaju se građani naselja Privlaka, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je temeljem redovnog monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije kao i redovnim praćenjem kvalitete vode javnog isporučitelja vodnih usluga, od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utvrđeno da voda za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu naselja Privlaka nije za piće. Ista se može koristiti kao sanitarno-tehnološka voda.

Javni isporučitelj vodnih usluga poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi voda u javnom vodoopskrbnom sustavu naselja Privlaka bila zakonom propisane kvalitete o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

Dana 12. 12. 2017. (utorak), u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima: Županja, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci, Topola, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Padež, Gunja, Drenovci, Gradište, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci i naselja u Brodsko - posavskoj županiji spojena na regionalni vodoopskrbni sustav (RVSIS).

 

Isto tako, doći će do otežane vodoopskrbe u Vinkovcima kao i slijedećim naseljima: Cerić, Nuštar, Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Tordinci, Mlaka Antinska, Antin, Korođ, Markušica, Podrinje, Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Retkovci i Prkovci.

 

U navedenim naseljima ili dijelovima navedenih naselja sa višom nadmorskom visinom, kao i na višim katovima građevinskih objekata, zbog smanjenog pritiska,

očekuje se potpuni prekid vodoopskrbe.

 

Razlog prekida vodoopskrbe je zastoj u isporuci električne energije na vodocrpilištu Sikirevci,  zbog radova na elektrodistribucijskoj mreži od strane HEP ODS  d.o.o. Pogon Županja.

 

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje i da si pravovremeno osiguraju dovoljne količine pitke vode.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...