Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

Grad Vinkovci započeo je u srijedu, 25. srpnja, s izvođenjem radova na rekonstrukciji nogostupa i opločnika u Reljkovićevoj ulici u središtu grada. Radovi se izvode na potezu od Glagoljaške do Ulice Vladimira Nazora. Istodobno Vinkovački vodovod i kanalizacija izvodi radove na sanaciji vodovodne mreže i priključaka. Radovi su vrijedni oko 35.000,00 kuna, a financira ih Vinkovački vodovod i kanalizacija koji izvodi monterske radove. Predviđeno je da radovi sanacije traju 10-ak dana, a građani će na vrijeme biti obavješteni kada će ostati bez vode zbog spajanja njihovog objekta na novi priključak.

Dana 27. srpnja 2018.g. (petak), u vremenu od: 9:00 do 11:00 sati,
doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima Slakovci i Srijemske Laze.
Razlog prekida vodoopskrbe je privremeni prekid  isporuke  električne
energije na vodocrpilištu Slakovci, zbog planiranih radova od strane HEP
ODS Vinkovci.

Jaka kiša koja je padala u nedjelju, 22. srpnja, izazvala je određene probleme u Vinkovcima. Sustav odvodnje nije mogao primiti veliku količinu oborinske vode te su djelatnici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije imali nekoliko intervencija na sustavu odvodnje i to u raznim dijelovima grada. Intervenirano je u Kanovačkoj ulici, ulicama Vanje Raduša, Josipa Lovretića, Josipa Kozarca, Brodskoj ulici. Mediji su javljali i o već poznatom problemu ispod podvožnjaka u Ulici kralja Zvonimira kao i o većoj količini vode na kolniku u Ulici bana Josipa Jelačića. U vrijeme velikih kiša dolazi do povrata otpadnih voda (fekalnih i oborinskih) u podrumske prostorije stambenih objekata preko slivnika (interne instalacije zgrade), a oborinska odvodnja uporabnih jedinica kao ni interne instalacije stambenih objekata nisu u ingerenciji isporučitelja vodnih usluga.
Uz to što je pala velika količina oborina, problem mogu predstavljati i nesavjesni korisnici koji bacaju razni otpad u kanalizaciju. Stoga Vinkovački vodovod i kanalizacija, kao javni isporučitelj vodnih usluga, još jednom apelira na korisnike priključene na sustav odvodnje da u njega ne bacaju otpad koji se ne može razgraditi i kojemu nije mjesto u kanalizaciji, a koji stvara velike poteškoće u radu crpnih stanica i njegova obrada zahtjeva da djelatnici fizički očiste takav otpad budući da ne postoji tehnologija koja takav tip otpada može sama razgraditi i odstraniti.
Treba napomenuti i da ove jeseni kreće realizacija velikog i važnog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture s kojim će se riješiti ovakvi problemi izazvani velikom kišom. Kroz projekt Aglomeracije Vinkovci uspostavit će se veća priključenost stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije. Projekt aglomeracije u Vinkovcima obuhvaća dogradnju sustava odvodnje u duljini 36 km, rekonstrukciju dijela sustava odvodnje u duljini 10 km, prelazak na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Jošine, besplatan priključak na novu izgrađenu mrežu i besplatan priključak na postojeću mrežu sukladno uvjetima koje mora ispunjavati korisnik prema Zakonu o vodama. Vrijednost projekta za Vinkovce je 135 milijuna kuna.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...