Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

Obavještavaju se građani naselja Antina, Mlake Antinske i Korođa, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je nakon završenih aktivnosti dezinfekcije i ispiranja javne vodovodne mreže kvaliteta vode u javnoj vodovodnoj mreži u Antinu, Mlaki Antinskoj i Korođu u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku uporabu te se voda može koristiti za piće i pripravu hrane. Ova Obavjest se ne odnosi na osnovnu školu u Korođu jer u istoj treba izvršiti sanaciju interne vodovodne instalacije škole.

Dana 11.10. 2017. u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, u mjestu Privlaka, doći će do prekida vodoopskrbe.

 

Razlog prekida vodoopskrbe radovi na rekonstrukciji mreže od poduzeća “CROCUS” d.o.o.

 

Molimo cijenjene potrošače da si osiguraju dovoljne količine pitke vode za navedeno vrijeme.

 

Napomena: Ako pada kiša, radovi  se odgađaju za sljedeći dan.

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se građani naselja Komletinci, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je nakon završenih aktivnosti uključenja zdenca novoga vodocrpilišta Petkovac u Otoku kvaliteta vode u javnoj vodovodnoj mreži u Komletincima u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku uporabu te se voda može koristiti za piće i pripravu hrane. Ovo znači da se prekida vodoopskrba pitkom vodom putem cisterni.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...