Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

Obavještavaju se građani naselja Markušica i Podrinje da je Rješenjem županijske sanitarne inspekcije od 1.3.2018. godine ukinuto Rješenje sanitarne inspekcije iz 2002. godine o zabrani korištenja vode za pripremu hrane i za piće iz javnih vodoopskrbnih sustava Markušica i Podrinje.

Javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. je u predhodnom periodu dovršio priključenje vodovodne mreže Markušice i Podrinja na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije kao i aktivnosti na ispiranju vodovodne mreže. Nakon toga analizom vode u ovlaštenom laboratoriju je potvrđeno da je voda u vodovodnoj mreži naselja Markušica i Podrinje zdravstveno ispravna te se od sada može koristiti za piće i pripremu hrane.

U sljedećih nekoliko dana očekuje se hladno vrijeme, a meteorolozi, pogotovo za vikend i sljedeći tjedan, najavljuju temperature koje će se u jutarnjim satima spuštati i do -10 Celzijevih stupnjeva.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, poziva sve potrošače na svom distribucijskom području da zaštite vodomjere i vodovodne instalacije kako ne bi došlo do smrzavanja istih, a samim tim i do velikih šteta na uređajima i instalacijama. Pravovremenom zaštitom vodomjera mogu se izbjeći nepotrebni dodatni troškovi.

 

Mještani Privlake, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, obavješteni su 23. siječnja da voda za ljudsku potrošnju u njihovom naselju nije za piće te da se može koristiti samo kao sanitarno-tehnološka voda. Ovakva odluka donesena je iz preventivnih razloga, a na temelju redovnog monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije kao i redovnog praćenja kvalitete vode koje se obavlja u internom laboratoriju javnog isporučitelja vodnih usluga. Na temelju dobivenih analiza ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je utvrdio da voda u Privlaci nije u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13 i 128/15). Posljednja analiza prije obavijesti je pokazala da MDK arsena povremeno i na pojedinim lokacijama odstupa od dopuštenih 50 µg/l. Nova analiza također pokazuje iste rezultate, te voda do daljnjega u Privlaci nije za piće.

Vinkovački vodovod i kanalizacija, kao javni isporučitelj vodnih usluga, poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi Privlaka bila opskrbljena vodom koja je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Jedino kvalitetno rješenje javne vodoopskrbe naselja Privlaka je priključenje na regionalni vodovod Istočne Slavonije. Radovi na priključenju naselja Privlaka na RVIS će početi u najkraćem mogućem roku. U tijeku je odabir izvođača radova za izgradnju potrebnog cjevovoda Slakovci-Privlaka-Otok koji će mještane Privlake opskrbiti kvalitetnom pitkom vodom.

Obavještavaju se građani naselja Privlaka, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je temeljem redovnog monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije kao i redovnim praćenjem kvalitete vode javnog isporučitelja vodnih usluga, od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utvrđeno da voda za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu naselja Privlaka nije za piće. Ista se može koristiti kao sanitarno-tehnološka voda.

Javni isporučitelj vodnih usluga poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi voda u javnom vodoopskrbnom sustavu naselja Privlaka bila zakonom propisane kvalitete o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...