Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

U dijelu vodovodne mreže u naselju Podgrađe došlo je do zamućenja vode. Javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pristupilo je ispiranju vodovodne mreže. Nakon što se voda izbistri  ista se može koristit za piće. Očekivani završetak ispiranja je u petak  21.4.2017.

JAVNI ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA

    Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona kao i posebnim poreznim propisima.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu VVK) kako bi osigurali  povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina, te isporuku vodnih usluga obračunava i izdaje račune za isporučenu vodu za javnu vodoopskrbu.

Navedeni obračun i izdavanje računa vrši se temeljem Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koja cijena vodnih usluga pokriva,, te Odluke o cijeni vodnih usluga.           

Temeljem istih uz cijenu vodnih usluga na računu se zasebno iskazuju i javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge: PDV sukladno posebnom zakonu, Naknada za korištenje voda, Naknada za zaštitu voda i Naknada za razvoj.

Vezano za problematiku plaćanja potrošnje vodne usluge naselja Komletinci na području Grada Otoka Uprava i stručne službe VVK uputile su dopis Javnoj ustanovi Hrvatskim vodama, odgovornoj za upravljanje vodama te očekujemo njihovo očitovanje.

Javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će korisnicima ispostaviti račune za mjesec ožujak  na osnovu prosječne potrošnje prethodnih mjeseci, a za mjesec travanj  temeljem očitanja brojila. Voda za piće će se do daljnjeg dostavljati putem cisterni te ista neće biti naplaćena

 JAVNI ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA

    Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Dana 11. travnja  2017. (utorak), od 9:00 do 11:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Ivankovo.

Razlog prekida vodoopskrbe su radovi  Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Dana 4. travnja  2017. (utorak), od 8:00 do 13:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Antin.

Razlog prekida vodoopskrbe su radovi  Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o..

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša), radovi se odgađaju do daljnjeg.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...