Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvarovi i održavanje

Sve o radovima i održavanju vodovoda i kanalizacije

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se građani naselja Komletinci, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je nakon završenih aktivnosti uključenja zdenca novoga vodocrpilišta Petkovac u Otoku kvaliteta vode u javnoj vodovodnoj mreži u Komletincima u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku uporabu te se voda može koristiti za piće i pripravu hrane. Ovo znači da se prekida vodoopskrba pitkom vodom putem cisterni.

Obavještavamo korisnike javnih vodoopskrbnih sustava Andrijaševci i Rokovci da će se danas 21.9.2017. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj mreži,

uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom.

Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe :
Andrijaševci – cijelo mjesto u vremenu od 10.00 do 15.00 sati.

Rokovci – ulica Kardinala Alojzija Stepinca (cijela) i Vinkovačka ulica od kućnog broja 1 do 19 i od broja 2 do 14 u vremenu od 10.00 do 15.00 sati.

Obavještavamo korisnike javnih vodoopskrbnih sustava Andrijaševci i Rokovci, da će se 21.9.2017. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj mreži,

uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom.

Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe :
Andrijaševci – cijelo mjesto u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.

Rokovci – ulica Kardinala Alojzija Stepinca (cijela) i Vinkovačka ulica od kućnog broja 1 do 19 i od broja 2 do 14 u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.

 

Isto tako najavljujemo radove na javnoj vodovodnoj mreži 22.9.2017 u Privlaci,

uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom.

Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe :

Privlaka – cijelo mjesto od 9.00 do 13.00 sati.

Ukoliko bi padala kiša, radovi se odgađaju do daljnjeg.

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...