Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Kontakti

Vinkovački vodovod i kanalizacija

Ime Telefon
Centrala 032/306-142, 032/306-144
Informacije i reklamacije 032/306-148
Predsjednik Uprave - direktor 032/306-151
Izvršni direktor 032/306-151
Tehnički direktor 032/354-667
Pomoćnica direktora za javnu vodoopskrbu i odvodnju 032/638-870
Pomoćnik direktora za financije 032/306-151
Odjel naplate i prodaje, Rukovoditeljica 032/638-873
PJ Financijsko-računovodstvena služba, Rukovoditeljica 032/306-146
PJ Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže i priključaka, Rukovoditelj 032/638-877
PJ Opći, pravni i kadrovski poslovi, Rukovoditeljica 032/638-884
PJ Priprema i nadzor, Rukovoditelj 032/638-863
PJ UPOV, Rukovoditelj 032/364-873
Voditelj investicijsko-tehničke pripreme 032/638-889
Savjetnica za odnose s javnošću 032/638-860
PJ Komercijalni poslovi, Rukovoditelj 032/306-143

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...