Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Projekti

Sve o projektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

Projekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Tijekom 2010. godine potpisani su ugovori za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Ivankovu, Cerni i Otoku.

Sredstva su osigurana iz programa Svjetske banke, investicija je vrijedna oko 10 milijuna eura, na rok od 10 godina, uz grace period do kraja 2011. godine. Kredit vraćaju općine i gradovi preko Vinkovačkog vodovoda u iznosu od 30%, dok 70% vraćaju Hrvatske vode i resorno Ministarstvo. Navedenim uređajima upravlja se s vinkovačkog uređaja Jošine, kao središnjeg uređaja.

Vinkovački vodovod i kanalizacija provodi projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a u sklopu njega izvodi se i gotovo 27 milijuna kuna vrijedna investicija „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika“ kojom će se vinkovački pročistač modernizirati i podići na najviši, treći stupanj pročišćavanja, a u puni pogon će se pustiti i preostali uređaji u Otoku, Cerni i Ivankovu. Radove na ovoj investiciji izvodi zajednica ponuditelja koju čine Gis Aqua Austria GmbH i ELMAP d.o.o. iz Splita, koji su s aktivnostima započeli prošle godine. Cjelokupna investicija trajat će 22 mjeseca što uključuje i razdoblje probnog rada od 9 mjeseci. Dosad su između ostalog završeni radovi na retencijskom i aeracijskim bazenima, izvršeni su armiračko-betonski radovi na objektu za uklanjanje fosfora, izgrađen je objekt za dehidraciju kao i upravna zgrada s potpuno opremljenim laboratorijem te je dostavljeno 80 posto strojarske i elektro opreme. Na UPOV-u Jošine bit će instaliran i jedinstveni nadzorno upravljački sustav (NUS) cjelokupne aglomeracije Vinkovaca. Nadogradnjom ovog uređaja za pročišćavanje kapaciteta 43.000 ES, koji sada mehanički i biološki pročišćava otpadne vode, bit će omogućeno i uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda, čime će se Vinkovci naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša. Provedbom navedenih radova na pročistaču kao i prethodno započetih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, završit će se projekt aglomeracije Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo, vrijedan 384,5 milijuna kuna (bez PDV-a). Podsjetimo, projekt se sufinancira sredstvima iz Europske unije u visini od čak 70 posto, dok se preostali iznos financira nacionalnim sredstvima odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt.

 

U tijeku su radovi na izgradnji mreže odvodnje:

  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Cerna (Cerna, Šiškovci)
  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Ivankovo (Ivankovo, Retkovci)
  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Otok (Otok, Komletinci, Privlaka)
  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Vinkovci (Vinkovci, Mirkovci, Andrijaševci, Rokovci)
  • Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) "Jošine"

 

Planira se izgradnja mreže odvodnje i to projekata:

  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Babina Greda, izgradnja UPOV-a Babina Greda
  • Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Vođinci, izgradnja UPOV-a  Mikanovci-Vođinci

 

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...