Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Projekti

Sve o projektima Vinkovačkog vodovada i kanalizacije

Projekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Tijekom 2010. godine potpisani su ugovori za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku.

Sredstva su osigurana iz programa Svijetske banke, investicija je vrijedna oko 10 milijuna eura, na rok od 10 godina, uz grace period do kraja 2011. godine, do kada uređaji moraju biti završeni i dobiti uporabne dozvole.

Kredit vraćaju općine i gradovi preko Vinkovačkog vodovoda u iznosu od 30%, dok 70% vraćaju Hrvatske vode i resorno ministarstvo. Navedenim uređajima upravljat će se s vinkovačkog uređaja Jošine, kao središnjeg uređaja. Nastavlja se izgradnja kanalizacijske mreže Ivakovo, Cerna, Cerić, Mikanovci - Vođinci, Nuštar - Nuštar sliv C, Privlaka, Nijemci.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...