Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

U Privlaci potpisan Ugovor vrijedan 5 milijuna kuna

U Privlaci potpisan Ugovor vrijedan 5 milijuna kuna

U utorak su u prisutnosti Župana Bože Galića i Steve Culeja, Dražen Milinković i načelnik Darko Galić potpisali Ugovor o rekonstrukciji vodovodne mreže u općini Privlaka.

Cilj ove rekonstrukcije je osiguranje vodovodne mreže radi priključenja na regionalni vodovodni sustav, a rekonstrukcijom su obuhvaćene glavne ulice i 400 priključaka.

Načelnik Darko Galić se posebno zahvalio direktoru Draženu Milinkoviću te djelatnicima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. te Hrvatskim vodama koji su se zauzeli kako bi riješili  problem sa vodoopskrbom u općini Privlaka.

„Ovaj projekt je samo jedan u nizu koji smo kandidirali i koji je prošao prema europskim fondovima, a to je dobar put pomoću kojeg možemo dosta učiniti na podizanju kvalitete vodoopskrbe u Vukovarsko-srijemskoj županiji.“ Rekao je Dražen Milinkovi te dodao:

 

Župan Božo Galić je čestitao Općini Privlaka i Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji na potpisivanju ovog ugovora. Naglasio je dobru suradnju između Općine Privlaka, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije te Hrvatskih voda te da se takvom suradnjom dobivamo aplikaciju velikog broja projekata u vodoopskrbi, odvodnji i navodnjavanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...