Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Obavijest korisnicima u Vinkovcima
01.10.2020 11:18:33

Prilikom provođenja interne inspekcije sustava odvodnje grada Vinkovaca CCTV kamerom od strane djelatnika VVK detektirano je urušavanje glavnog kanalizacijskog kolektora DN1000 u Dugoj ulici u Vinkovcima. Urušavanje je posljedica dotrajalosti...

Opširnije...

Obavijest korisnicima u Rokovcima
01.10.2020 11:15:43

Uslijed radova na izgradnji mreže odvodnje, došlo je do oštećenja vodovodne mreže od strane izvođača radova u Pavinoj ulici u Rokovcima. Predvidivo radovi će trajati do 15 sati. Korisnike molimo za strpljenje dok se kvar ne otkloni.

Opširnije...

Obavijest korisnicima u Đeletovcima
01.10.2020 05:44:30

Zbog radova na priključnom oknu osnovne škole danas će biti otežana vodoopskrba u Đeletovcima. Predvidivo radovi će trajati od 9 do 13 sati. Korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju kvara ili problema s vodoopskrbom i odvodnjom...

Opširnije...

Obavijest korisnicima u Ulici Ferde Šišića
29.09.2020 07:23:00

U tijeku su radovi prespoja na novu vodovodnu mrežu u Ulici Frana Kršinića u Vinkovcima. Predvidivo radovi će trajati do 11 sati. Korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje.

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!