Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za Strošince i Marince

Kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za Strošince i Marince

Vinkovci, 21. veljače 2020. - U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan
Rimac, univ.spec.oec., direktor VVK, potpisao je ugovore s izvođačima radova i predstavnicima
tvrtki koje provode nadzor nad izvođenjem tradova na izgradnji cjevovoda Soljani-Strošinci i
Nuštar-Marinci. Radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Soljani-Strošinci izvodi Zajednica
ponuditelja: AMM d.o.o., Vodoprivreda d.d. i Izgradnja-VVK d.o.o., svi iz Vinkovaca dok nadzor
provodi tvrtka Orion projekt d.o.o. iz Vinkovaca. Spojni cjevovod Nuštar-Marinci gradit će tvrtka
Sokol d.o.o. Vinkovci, a nadzor će provoditi tvrtka Slavonijaprojekt d.o.o. iz Županje.

Potpisivanju ugovora bili su nazočni i načelnici općine Nuštar Hrvoje Drinovac i Općine Vrbanja Velimir Redl.


Vodoopskrbni cjevovod od Soljana do Strošinaca duljine je 7.680 metara. Izgradnjom je, osim
cjevovoda, obuhvaćena izgradnja zasunskih komora odzračnih ventila, odmuljnih ispusta i
vodomjernih okana. Izgradnjom ovih cjevovoda i priključka naselja Soljani i Strošinci, postojeći
vodozahvati se napuštaju i trajno se rješava pitanje vodoopskrbe naselja kvalitetnom vodom, uz
povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Rok konačnog završetka je najkasnije 12 mjeseci
od dana potpisa ugovora.Vrijednost radova je 3.881.631,27 kn (bez PDV-a). Načelnik Velimir Redl
zahvalio je direktoru i stručnim službama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije što su prepoznali
važnost ovog projekta koji je od velike važnosti za ovu općinu. "Ovaj projekt posebno je važan za
Strošince koji se nalaze na samoj granici sa Srbijom i čiji će mještani od sljedeće godine dobiti
kvalitetnu vodu. Drago mi je da se projekt u potpunosti financira iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske što je također važno za općinu koja iz svog proračuna ne može financirati
ovako velike infrastrukturne projekte", kaže Redl.
Spojni cjevovod Nuštar-Marinci duljine je 5.032,33 metara cjevovoda, a osim izgradnje cjevovoda
predviđeno je i prespajanje postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Izgradnjom ovih cjevovoda, uz
vodospremu i crpnu stanicu Nuštar koje su predmet zasebnog projekta i čija je gradnja u tijeku,
trajno se rješava pitanje vodoopskrbe naselja Nuštar i Marinci kvalitetnom vodom, uz povoljan
režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Projekt je vrijedan 3.984.216,19kn (bez PDV-a). Rok za
završetak radova je 30. prosinca 2020. godine. Načelnik Hrvoje Drinovac zahvalio je Vinkovačkom
vodovodu i kanalizaciji na realizaciji ovog dugoočekivanog projekta koji će donijeti kvalitetnu
pitku vodu u Marince, kao jedino naselje u općini Nuštar koje još nije spojeno na regionalni
vodovod. Dotaknuo se i problema s kojim se susreću sve jedinice lokalne samouprave, a to je
iseljavanje, te izrazio bojazan da, ukoliko se taj trend nastavi, uskoro neće imati tko piti kvalitetnu i
zdravstveno ispravnu vodu.
Oba projekta financiraju se s 85 posto iz proračuna Europske unije i 15 posto iz proračuna
Republike Hrvatske iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore
energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ koji provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju.
"Drago mi je da kreće realizacija ova dva projekta odnosno izgradnja dva cjevovoda koji su dio
regionalnog vodovoda čime se nastavljaju naše aktivnosti kojima nastojimo osigurati kvalitetnu
vodoopskrbu što većem broju korisnika na našem distriubucijskom području", kaže Ivan Rimac,
direktor VVK. Podsjeća da je voda iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima izmine kvalitete i da
trenutno više od 100.000 stanovnika Vukovarsko-srijemske županije pije vodu iz Sikirevaca. Do
sada je izgrađeno 198 kilometara mreže regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je
240 milijuna kuna.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...