Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Za šest solarnih elektrana bespovratnih 545.043,37 eura iz Interreg IPA programa

Za šest solarnih elektrana bespovratnih 545.043,37 eura iz Interreg IPA programa

„EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production–X–DEGREE“ projekt je u čijoj provedbi kao partner sudjeluje Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK). Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu dok su partneri u projektu, osim Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., i Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Ukupna vrijednost projekta „X-DEGREE“ iznosi 1.696.336,09 EUR, a financira se iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Projektnim aktivnostima osigurana je izgradnja 380 kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru s 200 kW električne i 230 kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom je predviđena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljanje preduvjeta za fizičku realizaciju tih objekata koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Omogućit će se i uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročistačima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X–DEGREE“ financira se unutar prioriteta "Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unaprjeđenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. je u sklopu ovog projekta postaviošest solarnih elektrana ukupne snage 380 kW u vrijednosti 545.043,37 EUR na svojih šest objekata: vodospremnike Lipovac (50 kW), Vinkovci (140 kW) i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50 kW na pročistačima otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku.Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.
Prilikom razvoja projekta i pripreme projektne prijave „X-DEGREE“ kao vanjski partner Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.,  ključnu podršku i pomoć dala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.  koja također sudjeluje u provedbi projekta po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u trajanju od 30 mjeseci od dana potpisivanja.
Ovaj projekt dobar je primjer suradnje i povlačenja EU sredstava dvije gradske tvrtke.
Više o projektu može se naći na poveznici: _http://www.xdegree.eu/hr/o-projektu/_

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...