Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Potpisani ugovori za izgradnju cjevovoda Nuštar-Marinci i Soljani-Strošinci

Potpisani ugovori za izgradnju cjevovoda Nuštar-Marinci i Soljani-Strošinci

U Ministarstvu poljoprivrede u četvrtak, 18. srpnja, potpisano je ukupno 38 ugovora iz mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH kojoj je cilj poboljšati životne uvjete u ruralnim sredinama i to sufinanciranjem lokalnih infrastrukturnih projekata. Ugovore s korisnicima potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a u ime Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. ugovore za dva projekta potpisao je direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.

Vinkovački vodovod i kanalizacija kandidirao je na ovaj natječaj izgradnju spojnih cjevovoda Nuštar-Marinci i Soljani-Strošinci. Vrijednost radova na dionici Soljani-Strošinci je 4.397.990,49 kn, spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci 4.122.108,88 kuna, a financirani su iz mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja RH. Oba cjevovoda dio su regionalnog vodovoda istočne Slavonije, a po završetku izgradnje kvalitetna, pitka vodu iz Sikirevaca doći će u Marince kao i u naselja u Cvelferiji. Hrvatske vode ranije su osigurale sredstva za izgradnju vodospreme i crpne stanice Nuštar te će po završetku radova na izgradnji vodospreme i spojnog cjevovoda, nakon Nuštra i Cerića i Marinci, kao posljednje naselje u Općini Nuštar, biti spojeni na regionalni vodovod, a s radom će prestati lokalni sustav u tom mjestu. U tijeku je gradnja cjevovoda Drenovci-Soljani, a uz cjevovod Soljani-Strošinci potrebno je još izgraditi i cjevovod Vrbanja-Strošinci kako bi kvalitetnu pitku vodu dobiti stanovnici u Vrbanji, Soljanima i Strošincima. Rezultat je to dugogodišnjih napora Općine Vrbanja i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije koji će napokon biti riješen.

Cilj mjere 7 je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno-ekonomske održivosti sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko- rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda. Iz mjere 7.2.1. u četvrtak je je potpisano 28 ugovora za projekate u vrijednosti 104,5 milijuna kuna, od čega 101 milijun kuna dolazi iz EU blagajne dok su ostali ugovori iz mjere 7.4.1.

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...