Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Instalacija solarne elektrane na UPOV-u Ivankovo

Instalacija solarne elektrane na UPOV-u Ivankovo

Bespovratnih 545.000 eura za solarne kolektore na uređajima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

U tijeku je završna faza instalacije solarne elektrane snage 50 kWh na uređaju za preradu otpadnih voda (UPOV) Ivankovo. Solarni paneli postavljeni su na konstrukciju neposredno iznad samog uređaja za preradu otpadnih voda, a njihova nabava i instalacija osigurana je bespovratnim sredstvima u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Srbija, odnosno projekta „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production–X–DEGREE“ u čijoj provedbi  VVK sudjeluje  kao partner. Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri, uz VVK, Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Ukupna vrijednost projekta „X-DEGREE“ iznosi 1.696.336,09 EUR, a projektnim aktivnostima će se osigurati izgradnja 380 kW solarnih elektrana na 6 objekata Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru sa 200 kW električne i 230 kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda.  Projektom će se  izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljeni preduvjeti za fizičku realizaciju tih objekata, koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Projektom će se omogućiti i uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročistačima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X–DEGREE“ financira se unutar prioriteta Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unapređenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području. 

U sklopu projekta, VVK će postaviti šest solarnih elektrana ukupne snage 380 kW u vrijednosti 542.043,37 EUR na svojih šest objekata: vodospreme Lipovac (50 kW), Vinkovci (140 kW) i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50 kW na UPOV-ima u Ivankovu, Cerni i Otoku. Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.

Kao stručni savjetnik u provedbi ovog projekta sudjeluje Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...