Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo, Cerna

Aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo, Cerna

Aglomeracije Vinkovci, Cerna, Ivankovo i Otok

Vinkovci, Ivankovo, Cerna, Otok, Privlaka i Andrijaševci u sljedećih nekoliko godina imat će veću priključenost stanovništva na mrežu odvodnje zahvaljujući projektu aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna vrijednom 384 milijuna kuna koji će se financirati najvećim dijelom iz EU fondova, a ostatak sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Riječ je o vrlo značajnom projektu jer će se u ovim naseljima rekonstruirati postojeća mreža, završiti izgradnja nove mreže, a vinkovački uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Jošine" bit će podignut na III. stupanj pročišćavanja. Domaćinstva koja nisu priključena na mrežu priključke će dobiti besplatno, uz prethodno priključenje na vodu sukladno čl. 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19.).

 

Uređaji Otok, Ivankovo i Cerna, koji sada rade samo mehaničko pročišćavanje, imat će i biološko pročišćavanje. Vinkovački uređaj sada ima mehaničko i biološko pročišćavanje, a u trećoj fazi uređaj će uklanjati i dušik i fosfor iz otpadne vode čime će se stupanj zaštite okoliša u gradu dići na još višu razinu odnosno Vinkovci će se naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša.

Sva naselja dobit će novu mrežu odvodnje ili će se postojeća rekonstruirati što će povećati stupanj priključenosti stanovništva na mrežu i doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa, skupljanje i obrada otpadnih voda unaprijedit će se i na taj način zaštititi vode na našem području te doprinijeti zaštiti okoliša.

Od ukupnog troška ulaganja, koja iznose 384.560.952,11 kuna, 70,76% će se financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 29,24% sufinancirati nacionalnim sredstvima.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...