Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Vinkovci, 8. travnja 2020. – Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje i u skladu s dinamčkim planom pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do utorka, 7. travnja ukupno izvedeno 60 kilometara mreže i 4000 izvoda za priključak. Iako se za 2020. godinu najavljivao i očekivao još jači tempo realizacije aktualna situacija uzrokovana koronavirusom možda bi mogla usporiti radove.

Vinkovci, 21. veljače 2020. - U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) Ivan
Rimac, univ.spec.oec., direktor VVK, potpisao je ugovore s izvođačima radova i predstavnicima
tvrtki koje provode nadzor nad izvođenjem tradova na izgradnji cjevovoda Soljani-Strošinci i
Nuštar-Marinci. Radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Soljani-Strošinci izvodi Zajednica
ponuditelja: AMM d.o.o., Vodoprivreda d.d. i Izgradnja-VVK d.o.o., svi iz Vinkovaca dok nadzor
provodi tvrtka Orion projekt d.o.o. iz Vinkovaca. Spojni cjevovod Nuštar-Marinci gradit će tvrtka
Sokol d.o.o. Vinkovci, a nadzor će provoditi tvrtka Slavonijaprojekt d.o.o. iz Županje.

Vinkovci, 28. siječnja 2020. - U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK)
potpisan je ugovor za nabavu transportnih vozila u sklopu EU financiranog projekta "Poboljšanje

vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna".
Ugovor, vrijedan 2,8 milijuna kuna (bez PDV-a), potpisali su Ivan Rimac, univ.spec.oecc., direktor
VVK i Lana Gašparić, predstavnica tvrtke Auto Gašparić d.o.o. iz Zagreba koja je na objavljenom
natječaju izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Prigodnom konferencijom održanom u ponedjeljak, 13. siječnja, u Vinkovcima završen je
Interreg IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska-srbija “X-DEGREE” („EXploitation of
Different Energy sources for GREen Energy production) u čijoj je provedbi kao partner
sudjelovao Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK). Nositelj projekta je Univerzitet u
Novom Sadu dok su partneri u projektu, osim Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., i
Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće (JKP) "Vodokanal" iz Sombora i
Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje a još jači tempo realizacije očekuje se tijekom 2020., istaknuto je tijekom današnjeg druženja s novinarima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji (VVK).

Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) provodi projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna". Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,765 posto financira se sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,694 posto), Hrvatskih voda (11,694 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,847 posto). Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje izvode lokalne tvrtke, Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad, dok nadzor provode tvrtke Sedra Consulting i Slavonija projekt. Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...