Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Svjetski dan voda 2019 obilježava se pod sloganom "Leave no one behind" uz apel "Voda za sve!"

Svjetski dan voda 2019 obilježava se pod sloganom "Leave no one behind" uz apel "Voda za sve!"

Opća skupština UN-a je rezolucijom iz 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan diljem svijeta posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Ovogodišnji moto Svjetskog dana voda je "Leave no one behind", što znači da nikoga ne smijemo ostaviti po strani, uz apel "Voda za sve!" i podsjeća da u skladu s ciljem 6 Agende za održivi razvoj voda treba biti dostupna svima do 2030. godine. Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) godinama provodi aktivnosti usmjerene upravo na taj cilj: osigurati kvalitetnu pitku vodu za sve korisnike na svom distribucijskom području koje obuhvaća 15 općina i 2 grada.

 

 Kroz projekt regionalnog vodovoda do sada je osigurana kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za korisnike u naseljima: Vinkovci, Babina Greda, Cerić, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci, Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Vođinci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Jarmina, Markušica, Gaboš, Ostrovo, Podrinje, Tordinci, Antin, Mlaka Antinska, Korođ, Privlaka, Otok, Komletinci, Slakovci i Srijemske Laze. VVK isporučuje i vodu iz regionalnog vodovoda drugim isporučiteljima: Komunalac Županja isporučuje vodu za Županju, Gradište, Bošnjake, Štitar i Topolu, Gunjanska čistoća za Gunju, Komunalno poduzeće Drenovci za Drenovce, Rajevo Selo i Posavske Podgajce, a Vodovod Brod za slavonskobrodsko područje. Voda iz vodocrpilišta u Sikirevcima iznimne je kvalitete i po svim svojim parametrima sukladna je Pravilniku o vodi za piće. Do sada je izgrađeno 198 kilometara regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je 240 milijuna kuna. Prošle godine vodu iz Sikirevaca dobili su Otok, Komletinci, Privlaka, Slakovci i Srijemske Laze, a u planu je da u sljedećem razdoblju voda iz Sikirevaca dođe i u Cvelferiju. Izgradnjom cjevovoda Drenovci-Soljani, Soljani-Strošinci i Vrbanja-Strošinci kvalitetna pitka voda doći će u naselja u istočnom dijelu županjske Posavine. Rezultat je to dugogodišnjih napora Općine Vrbanja i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije koji će napokon biti riješen. Za cjevovod Drenovci-Soljani odabran je izvođač radova, ali je u tijeku žalbeni postupak, za cjevovod Vrbanja-Strošinci stigla je obavijest od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se projekt nalazi na inicijalnoj rang listi projekata koji će ući u financiranje dok je cjevovod Soljani-Strošinci kandidiran za financiranje iz Mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi izvijestila je VVK i da se cjevovod Nuštar-Marinci također nalaze na inicijalnoj rang listi za financiranje, dok će Hrvatske vode financirati izgradnju vodospreme i crpne stanice u Nuštru. Nakon ovih radova samostalni lokalni sustavi u Nuštru i Marincima prestat će s radom i ova naselja bit će spojena na regionalni vodovod. Kada je riječ o Nuštru, to je naselje dio Aglomeracije sjever koja uz općinu Nuštar obuhvaća i općine Jarmina, Tordinci i Markušica i u sklopu koje će, uz mrežu odvodnje i besplatne priključke, u potpunosti biti rekonstruirana i vodovodna mreža. Za taj projekt osigurana su sredstva za pripremne radnje odnosno izradu studije. U ovoj godini VVK namjerava vodoopskrbni sustav Tovarnik priključiti na regionalni vodovod. Ugovor za treći zdenac je dobiven i nakon uključenja tog zdenca odnosno povezivanja sva tri zdenca u Tovarniku vodu iz regionalnog vodovoda dobit će Ilača, Banovci, Vinkovački Banovci, Đeletovci, Nijemci i Donje Novo Selo, a zdencima će se upravljati s distribucijskog centra (DC) Kanovci. U sljedeće 3 godine, do završetka radova u prvoj fazi izgradnje regionalnog vodovoda, planirani su i radovi na dionicama: vodosprema Slakovci-Slakovci-Srijemske Laze-Stari Jankovci, Slakovci-Svinjarevci-Orolik i vodosprema Drenovci-Gunja istok-Đurići.

Kako bi i nakon izgradnje regionalnog vodovoda i spajanja svih naselja na distribucijskom području VVK na njega potrošači bili sigurni da u vrijeme veće potrošnje ili kvarova neće ostati bez vode, poteklih godina radilo se na izgradnji vodosprema koje su jamac potrošačima da će i u izvanrednim situacijama imati vode. Uz vodospremu Retkovci koja daje sigurnost stanovnicima općina Ivankovo, Vođinci i Stari Mikanovci, posebna pozornost u proteklom razdoblju stavljena je na rekonstrukciju DC-a na Kanovcima koji je tako, nakon što je puštanjem u rad regionalnog vodovoda prestao biti tvornica vode, rekonstruiran i u njega su uložena značajna sredstva kako bi bio poboljšan njegov rad budući da je on centralni uređaj s kojeg se upravlja radom cjelokupnog regionalnog vodovoda pa tako i onim dijelom koji se nalazi na području Brodsko-posavske županije, a tako će biti dok ne dođe do razdvajanja sustava u Sikirevcima i ne stvore se dva zasebna sustava, vinkovački i brodski, pri čemu su VVK pripala četiri, a Vodovodu Slavonski Brod tri zdenca. Osim radom regionalnog vodovoda, s DC Kanovci upravlja se crpkama na vodocrpilištu Sikirevci, vodospremama i crpnim stanicama Kanovci i Retkovci, procrpnicom u Drenovcima, uređajem za preradu vode DC Barbine Lipovac, te klornim stanicama u Cerni i Rokovcima. Nakon rekonstrukcije uređaj na Kanovcima postao je vodosprema za Vinkovce i naselja na kraku sjever regionalnog vodovoda u općinama Jarmina, Markušica i Tordinci. DC Kanovci ima 4 vodospreme ukupnog kapaciteta 4600 m³. Tijekom rekonstrukcije uređaja uložena su dodatna sredstva u opremanje laboratorija u svrhu kvalitetnijeg praćenja mikrobioloških i fizikalno-kemijskih parametara u vodi lokalnih vodoopskrbnih sustava.

 U planu je i izgradnja vodospreme i crpne stanice u Slakovcima, Drenovcima i Županji čime bi naselja koja dobivaju vodu iz Regionalnog vodovoda "Istočna Slavonija" dobila veću sigurnost u isporuci. Na regionalnom vodocrpilištu u Sikirevcima u tijeku su radovi na razdvajanju sustava i stvaranju dva zasebna sustava, vinkovačkog i brodskog, a podnesen je i zahtjev Hrvatskim vodama za rekonstrukciju trafostanice u Sikirevcima kako bi sustavi bili u potpunosti razdvojeni, a građani u obje županije sigurni da će u svakom trenutku imati dovoljne količine kvalitetne i zdravstveno ispravne vode.

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...